Аналіз зусиль і визначення оптимальних параметрів затискної самогальмуючої втулки гідромеханічних трикамерних затискних патронів

O. Y. Yurchyshyn, N. A. Novik, V. V. Muzychenko

Анотація


Виконано аналіз різноманітних конструкцій затискних патронів, які можуть використовуватися для високошвидкісної обробки матеріалів різання на свердлильних і фрезерувальних верстатах. Виведені аналітичні залежності для визначення зусиль, які діють на затискну втулку при статичних та при динамічних навантаженнях. Отримані залежності дають змогу враховувати особливості роботи затискних патронів ще на етапі їх проектування. Визначено найбільш небезпечні перетини і наведено алгоритм розрахунку мінімального кута конусності затискної самогальмуючої втулки гідромеханічного затискного патрона з умов міцності та жорсткості. Розрахункові залежності апробовані для гідромеханічного трикамерного затискного патрона, синтезованого авторами. Розроблений патрон може ефективно використовуватись при високошвидкісній обробці матеріалів різанням на свердлильних та фрезерувальних верстатах. Отримані результати дослідження можуть буди використані спеціалістами, які займаються розробкою і експлуатацією аналогічних затискних патронів.

Ключові слова


затискний патрон; тиск; небезпечні перерізи; затискна і рухома втулки; напруження; конусність; моменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuznyetsov, Yu.M., Drachev, O.I., Lutciv, I.V., Shevchenko, A.V. and Voloshin, V.N. (2014), Zazhimnye mekhanizmy i tekhnologicheskaia osnastka dlia vysokoeffektivnoi tokarnoi obrabotki, TNT, Staryi Oskol, Russia.

SCHUNK GmbH & Co. KG. Available: https://schunk.com/de_en/homepage/. Last accessed

Kuznyetsov, Yu.M. and Hamuyela, I. (2014), Genetic-Morphological Approach To Creating Wide Range Drilling-Milling Chucks, International Journal of Sciences, Basic and Applied Research, vol. 13, no. 1, pp. 186-196.

Kuznecov, Yu., Nedelcheva, P., Nedoboj, V. and Hamuyela, I. (2014), Zastosowanie zasady modularyzacji w montażu zespołów obrabiarek z wykorzystaniem elektrowrzecion, Technologia i Automatyzacja Montażu, no 2, pp. 13-17.

Kuznecov, Yu., Nedelcheva, P., Hamuyela, I. (2011), Application of multilevel morphological analysis to the synthesis of mechanisms of feeding and clamping in bar machines, International virtual journal for science, technics and innovations for the industry – MTM machines, technologies, materials, vol. 9, no. V, pp. 27–31, http://mech-ing.com/journal/Archive/2011/9/132_Galina%20NEDELCHEVA.pdf

Lutsiv, I., Voloshyn, V. and Bytsa, R. (2015), Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surface. Materials IX International Conference for Young Researches “Technical Sciences and Industrial Management”. 18/181, pp. 42-45.

Amin Ghadami (2016), Bifurcation Forecastingfor Large Dimensional Oscillatory Systems: Forecasting Flutter Using Gust Responses, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. Vol. 11, no 8.

Michael Bräunig (2015), Thermo-energetic Design of Machine Tools. Berlin. Springer International Publishing, pp. 13 - 26.

Novik, M.A., Muzychenko ,V.V. (2010), Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Hydromechanical clip cartridge, UА., Pat. 48105.

Novik, M.A., Muzychenko ,V.V. (2015), Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Hydromechanical clip cartridge, UА., Pat. 109332.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Кузнецов Ю.Н. Зажимные механизмы и технологическая оснастка для высокоэффективной токарной обработки: Монография / Ю.Н. Кузнецов, О.И. Драчев, И.В.Луцив, А.В. Шевченко, В.Н. Волошин. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. -480с.
 2. SCHUNK GmbH & Co. KG. Available: https://schunk.com/de_en/homepage/. Last accessed
 3. Kuznyetsov Yu.M., Hamuyela I. (2014). Genetic-Morphological Approach To Creating Wide Range Drilling-Milling Chucks. International Journal of Sciences. Basic and Applied Research. 13 (1), 186-196.
 4. Kuznecov Yu., Nedelcheva P., Nedoboj V., Hamuyela I. (2014). Zastosowanie zasady modularyzacji w montażu zespołów obrabiarek z wykorzystaniem elektrowrzecion. Technologia i Automatyzacja Montażu. 2, 13-17.
 5. Kuznecov Yu., Nedelcheva P., Hamuyela I. (2011). Application of multilevel morphological analysis to the synthesis of mechanisms of feeding and clamping in bar machines. International virtual journal for science, technics and innovations for the industry – MTM machines, technologies, materials. 9 (V), 27–31.
 6. Lutsiv I., Voloshyn V., Bytsa R. (2015). Adaptation of lathe chucks clamping elements to the clamping surface. Materials IX International Conference for Young Researches “Technical Sciences and Industrial Management”. 18/181, 42-45.
 7. Amin Ghadami. (2016). Bifurcation Forecastingfor Large Dimensional Oscillatory Systems: Forecasting Flutter Using Gust Responses, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. 11, 8.
 8. Michael Bräunig (2015). Thermo-energetic Design of Machine Tools. Berlin. Springer International Publishing, 13 - 26.
 9. Патент України №48105. Гідромеханічний затискний патрон / Новік М.А., Музиченко В.В. – опубл. 10.03.2010, бюл. № 5.
 10. Патент України №109332. Гідромеханічний затискний патрон / Новік М.А., Музиченко В.В. – опубл. 10.08.2015, бюл. № 15.
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2017.81.115511

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/