Гідродинамічні характеристики одноступінчастого роторно-пульсаційного апарата з осьовою компенсацією тиску в зазорі між ротором і корпусом

O. Seminskyi, L. Kolobashkin

Анотація


За результатами дослідження запропоновано залежності об’ємної витрати, перепаду тиску на вході і виході з апарату і потужності приводу від частоти обертання ротора за різних степенів перекриття прохідного перерізу вихідного трубопроводу, а також залежності перепаду тиску в апараті, підведеної потужності приводу і гідравлічного ККД від об’ємної витрати за постійної частоти обертання приводного валу. Підтверджено можливість використання положень теорії лопатевих машин для аналізу роботи роторно-пульсаційного апарата розглянутої конструкції. Встановлено відсутність якісного впливу наскрізної торцевої перфорації ротора, за її невеликої площі, на гідравлічні характеристики роторно-пульсаційного апарата. Визначено, що для дослідженої конструкції роторно-пульсаційного апарата гідродинамічна складова енерговитрат не перевищує 4 %, а отже, не впливає суттєво на загальні витрати енергії в апараті, разом із цим, цієї кількості енергії цілком достатньо для створення перепаду тиску, необхідного для забезпечення роботи апарата в режимі прокачування рідини без використання додаткового обладнання та інтегрованих пристроїв.

Ключові слова


роторно-пульсаційний апарат; об’ємна витрата; перепад тиску; потужність; гідравлічний ККД; прокачування

Повний текст:

PDF

Посилання


Balabudkin, M.A. (1983), Rotorno-pulsatcionnye apparaty v khimiko-farmatcevticheskoi pormyshlennosti [Rotary pulsation apparatus in the chemical-pharmaceutical industry], Meditcina, Moscow, Russian.

Promtov, M.A. (2015), Metody rascheta kharakteristik rotornogo impulsnogo apparata [Methods for calculating the characteristics of a rotary pulse apparatus], Izd-vo FGBOU VPO «TGTU», Tambov, Russian.

Pirozhenko, I.A. (2005), “Hydrodynamics and thermal effects in a cylindrical rotary pulsation apparatus”, avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. tehn. nauk: spec. 05.14.06 “Tehnichna teplofizyka ta promyslova teploenergetyka”, Kyiv, Ukraine.

Budrik, V.G. (2005), “Creation and research of a rotary pulsation plant for the production of liquid and pasty dairy products”, avtoref. dis. na zdobuttja nauk. stupenja kand. tehn. nauk: spec. 05.18.12, “Processy i apparaty pishhevyh proizvodstv”, Moskva, Russian.

Yvanec, G.E., Plotnykov, V.A. and Plotnykov, P.V. (2000), “Еnergetycheskaja harakterystyka rotorno-pul'sacyonnogo apparata”, Zhurnal prykladnoj hymyy, vol. 33, no. 9, pp. 1511-1514.

Seminsjkyi, O.O. and Vasylenko, R.M. (2015), “Eksperymentaljne doslidzhennja energhetychnykh parametriv potokiv u robochykh orghanakh rotorno-puljsacijnogho aparata”, Visnyk NTUU “KPI”, Serija “Khimichna inzhenerija, ekologhija ta resursozberezhennja”, no. 1, pp. 83-86.

Obodovich, A.N. and Lymar', A.Ju. (2014), “Issledovanie gidravlicheskih harakteristik rotorno-pul'sacionnogo apparata pri obrabotke vodozernovoj smesi”, Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij, no. 67, pp. 19-22, https://elibrary.ru/item.asp?id=21129704.

Pumps are dynamic. Test methods, (2009), DERZhSPOZhYVSTANDART UKRAI'NY, DSTU GOST 6134-2009 (ISO 9906:1999), Kyiv, Ukraine.

Idel'chik, I.E. (1992), Spravochnik po gidravlicheskim soprotivlenijam, Mashinostroenie, Moscow, Russian.

Gülich, J.F. (2014), Centrifugal pumps, Springer Heidelberg Dordrech, London-New York, English.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты в химико-фармацевтической промышленности / М.А. Балабудкин. – М.: Медицина, 1983. – 160 с.
 2. Промтов М.А. Методы расчета характеристик роторного импульсного аппарата / М.А. Промтов, А.Ю. Степанов, А.В. Алешин. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 148 с.
 3. Піроженко І.А. Гідродинаміка та теплові ефекти в циліндричному роторно-пульсаційному апараті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / Піроженко Інна Анатоліївна – Київ, 2005. – 21 с.
 4. Будрик В.Г. Создание и исследование роторно-пульсационной установки для производства жидких и пастообразных молочных продуктов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Будрик Владислав Глебович – Москва, 2005. – 24 с.
 5. Иванец Г.Е. Энергетическая характеристика роторно-пульсационного аппарата / Г.Е. Иванец, В.А. Плотников, П.В. Плотников // Журнал прикладной химии. – 2000, Т. 33, Вып. 9. – С. 1511-1514
 6. Семінський О.О. Експериментальне дослідження енергетичних параметрів потоків у робочих органах роторно-пульсаційного апарата. / О.О. Семінський, Р.М. Василенко // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2015. – № 1. – С. 83-86.
 7. Ободович А.Н. Исследование гидравлических характеристик роторно-пульсационного аппарата при обработке водозерновой смеси / А.Н. Ободович, А.Ю. Лымарь. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014, № 67. – С. 19-22.
 8. ДСТУ ГОСТ 6134-2009 (ИСО 9906:1999) Насоси динамічні. Методи випробування. – К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2009. – 94 с.
 9. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / И.Е. Идельчик. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с.
 10. Gülich J.F. Centrifugal pumps / J.F. Gülich. – London-New York: Springer Heidelberg Dordrech, 2014. – 1116 c.
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2017.81.119080

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/