Особливості фізичного моделювання гідродинаміки потоку в конічних підшипниках ковзання

F. Razavi, O. Koval

Анотація


Дослідження гідродинаміки потоку в конічних підшипниках тертя є в даний час одним із актуальних завдань в машинобудуванні, так як подібного роду підшипники використовуються в якості опорних пристроїв і набули поширення в цілому ряді механічних і гідравлічних систем, зокрема, в турбінах, системах гідроприводу та в автомобільної промисловості. Особливістю конічних підшипників тертя є те, що вони мають більш складну, в порівнянні з циліндричними, конструкцію і недостатньо повно вивчена гідродинаміка потоку всередині цих пристроїв. На жаль, теоретичні дослідження подібних задач в наш час не є повними і результати таких досліджень не завжди збігаються з експериментальними даними. Отже виникає необхідність в проведенні експериментальних досліджень з метою отримання залежності моменту тертя в конічному підшипнику ковзання і величин, які на нього впливають, наприклад, товщини змащуючого шару, реологічних характеристик мастила і кривизни поверхні. Дана робота присвячена фізичному моделюванню конічних підшипників тертя з урахуванням реологічних властивостей мастильних матеріалів.

Ключові слова


системи змащення; конічний зазор; обертаючий момент; конус, що обертається

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voskresenskij, V.A. and V.I. D'jakov (1980), Raschjot i proektirovanie opor skol'zhenija (zhidkostnaja smazka) [Calculation and design of sliding bearings (liquid lubricant)], Mashinostroenie, Moscow, Russia.

Belkin, I.M., Vinogradov, G.V. and Leonov, A.I. (1968), Rotacionnye pribory. Izmerenie vjazkosti i fiziko - mehanicheskih harakteristik materialov [Rotary power devices. Measurement of viscosity and physical - mechanical characteristics], (ed.) Vinogradova, G.V., Mashinostroenie, Moscow, Russia.

Li, X.K., Gwynllyw, D.Rh., Davies, A.R. and Phillips, T.N. (2000), “On the influence of lubricant on dynamics of two-dimensional journal bearings”, J. Non-Newtonian Fluid Mech, Vol. 93, PP. 29-59. doi.org/10.1016/S0377-0257(00)00107-5

Paranjpe, R.S. (1992), “Analysis of Non-Newtonian Effects in Dynamically Loaded Finite Journal Bearings Including Mass Conserving Cavitation”, Trans ASME Jour of Trib, Vol. 114, no. 4. PP. 736-746, doi:10.1115/1.2920943

Gecim, B.A. (1990), “Non-Newtonian Effect of Multigrade Oils on Journal Bearing Perfomance”, Tribology Transaction, Vol. 3, PP. 384-394, doi.org/10.1080/10402009008981968

Garg, H.С. Kumar, V. and Sharda, H.B. (2009), “Thermohydrostatic analysis of capillary compensated symmetric hole-entry hybrid journal bearing operating with non-Newtonian lubricant”, Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 61, no l, PP. 11-21.

Targ, S.M. (1951), Osnovnye zadachi teorii laminarnyh techenij [The main tasks of the theory of laminar flow], Gostehteorizdat, Leningrad, Moscow, Russia.

Gukhman, А.А. (1973), Introduction To the Theory of Similarity, 2 nd, Vysshaya shkola, Moscow, Russia.

Koval, O. Nogin, N. and Razavi, F. (2016), “The definition of torque in systems of grease with conical clearance”, Journal of Mechanical Engineering NTUU Kyiv Polytechnic Institute. Vol. 3, no 78, pp. 41-45, DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2016.78.79011


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Воскресенский, В.А. Расчёт и проектирование опор скольжения (жидкостная смазка) / В.А. Воскресенский, В.И. Дьяков. -М.: Машиностроение, 1980. ‑ 224 с.
  2. Виноградов Г.В. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико - механических характеристик материалов / И.М. Белкин, Г.В. Виноградов, А.И. Леонов; под ред. Г.В. Виноградова. –М.: Машиностроение, 1968. ‑ 272 с. : ил.
  3. On the influence of lubricant on the dynamics of two-dimensional journal bearings / X.K. Li, D.Rh. Gwynllyw, A.R. Davies, T.N. Phillips//J. Non-Newtonian Fluid Mech. ‑ 2000. ‑ V. 93. № 1. ‑ P. 29-59. doi.org/10.1016/S0377-0257(00)00107-5
  4. Paranjpe, R.S. Analysis of Non-Newtonian Effects in Dynamically Loaded Finite Journal Bearings Including Mass Conserving Cavitation / R.S. Paranjpe // Trans ASME Jour of Trib. ‑ 1992. ‑V.114. № 4. ‑ P. 736-746, doi:10.1115/1.2920943
  5. Gecim, B.A. Non-Newtonian Effect of Multigrade Oils on Journal Bearing Perfomance / B.A. Gecim // Tribology Transaction. ‑ 1990. ‑Vol.3. ‑ P. 384-394. doi.org/10.1080/10402009008981968
  6. Garg H. С Thermohydrostatic analysis of capillary compensated symmetric hole-entry hybrid journal bearing operating with non-Newtonian lubricant/H.C. Garg, V. Kumar, H.B. Sharda /Industrial Lubrication and Tribology. ‑ 2009. ‑ V. 61, № l. ‑ P. 11-21.
  7. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений / С.М.Тарг. – Л.;М. : Гостехтеориздат, 1951 . – 420 с.
  8. Гухман А.А. Введение в теорию подобия / А.А.Гухман, 2-е изд. — М.: Высшая школа, 1973. — 296 с.
  9. Коваль О.Д., Ногін М.В., Разави С.Ф. Определение крутящего момента в системах смазки с коническим зазором. Вісник НТУУ “КПI”. Серія машинобудування. – 2016. ‑ Том 3, № 78. ‑ с. 41-45, DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2016.78.79011
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.123323

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/