ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ БАГАТОПРИВІДНИХ ЦИКЛОВИХ СИСТЕМ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДУ НА РІВЕНЬ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

О. П. Губарев, О. В. Левченко, О. В. Вєтрова

Abstract


It is considered influence a load amount on temperature of thermal balance and time of system elevation for a mode of thermal balance. It is defined influence of temperature change of hydraulic fluid on size of power consumption of hydraulic cyclic systems with many drives. Criteria of the account of temperature change of a working fluid for different marks of oils are considered at definition of level of power consumption.

Keywords


It is defined influence of temperature change of hydraulic fluid on size of power consumption of hydraulic cyclic systems with many drives

GOST Style Citations


1. Proportional- und Servoventil-Technik Der Hydraulik Trainer Band 2/ R. Ewald, J. Hutter, D. Kretz, A. Schmitt, Mannesmann Rexroth GmbH, Lohr am Main, Würzburg 1998, 304 S.

2. Лур’є З.Я. Моделювання та оптимізація гідравлічних систем / З.Я. Лур’є, О.П. Іваницька, А.І. Жерняк - К:ІСДО,1995-144с

3. Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки: Підручник.- Житомир: ЖШТШ, 2001-612с

4. Брон А.С. Гидравлический привод агрегатних станков и автоматических линий / А.С. Брон, Ж.Э. Тартаковский – М.: «Машиностроение», 1967 г. – 356 с.

5. Левченко О.В. Шляхи зменшення рівня енергоспоживання пакувальних машин / О.В. Левченко, О.В. Вєтрова – Київ, НТУУ «КПІ». Тези доповідей загально університетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, секція «Машинобудування», 2009. – с. 36-37.

6. Аврунин Г.А. Объемный гидропривод и гидроавтоматика / Г.А. Аврунин, И.В. Грицай, И.Г. Кириченко и др. – Харьков, ХНАДУ, 2008. – 412 с.

7. Губарев О.П. Порівняння способів регулювання насосних агрегатів гідроприводів з циклічною дією системи / О.П. Губарев, О.В. Левченко – Вісник Аграрної науки Причорномор’я, Спеціальний випуск 2(41), Матеріали ІІІ міжнародної Науково- практичної конференції «Перспективна техніка і технології». – Кременчук, 2007. – с. 245-249.

DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2305-9001.2010.59.78569

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mechanics and Advanced Technologies