DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2011.63.56054

ФОРМАЛИЗОВАННЫЙ СИНТЕЗ ВАРИАНТОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ

В. А. Пасечник, А. Джадидиан, В. С. Парненко

Abstract


Представлений спосіб опису обмежень послідовності виконання технологічних переходів обробки отворів у виді відповідних матриць та графів. Показано, як запропонований опис може бути використаний для формалізованого синтезу варіантів послідовності обробки отвору. Дані принципи виділення з технологічно довільних порядків обробки економічно переважних. Наведено опис нового програмного забезпечення, що реалізує пропоновані моделі та процедури для автоматизації синтезу частини технологічної операції.

Keywords


запропонований опис може бути використаний для формалізованого синтезу варіантів послідовності обробки отвору

GOST Style Citations


1. В.А. Пасічник, Ю.В. Петраков, В.М. Кореньков. Інформаційно-енергетична трансформація виробництва від кустарного до комп’ютерно-інтегрованого / Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування – К.: 2005.– № 46. С.60-65.

2. Гавриш А.П., Ефремов А.И. Автоматизация технической подготовки Машиностроительного производства – К.: Техника, 1982 – 215с.: ил – Библиогр: с. 211–213.

3. Челищев Б.Е. и др. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении / Б.Е. Челищев, И.В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер; Под ред. акад. Н.Г. Бруевича. – М.: Машиностроение, 1987. – 264 с.: ил. – (Гибкие производственные системы).

4. Серебреницкий П.П. Программирование для автоматизированного оборудования. Учебник для средних проф. учебных заведений / П.П. Серебреницкий, А.Г. Схиртладзе; Под ред. Ю.М. Соломенцева – М.: Высшая школа 2003 – 592 с.: ил. ISBN 5-06- 004091-х.

5. Ю.В. Петраков, В.А. Пасічник, А.В. Гіріч. Моделювання ситуативної технології механічного оброблення у програмному середовищі "Galaxy" / Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування – К.: 2006.– № 48. С.98-103. 

6. В.А. Пасічник, Р.В. Галайда, Ю.В. Ковальова. Моделювання машинобудівного виробництва у середовищі „Galaxy” / Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки / Хмельницький, 2006.- №5 (85). С. 14-23. 

7. Каталог Seco. Обработка отверстий. Seco Tools AB, PA Group Karlstad, 2009. – 444с.

8. Каталог Seco. Фрезерование – Seco Tools AB, PA Group Karlstad, 2009. – 572 c.

9. Каталог Guhring. Прецизионный режущий инструмент. – Guhring HG, 2009, 1646 с.

10. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. Т.2 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р. К. Мещерякова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1985. 495 с., ил.

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"