DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2011.63.58753

СТВОРЕННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ВІБРОУЩІЛЬНЮЮЧИХ МАШИН НОВОГО ПОКОЛІННЯ

І. І. Назаренко, А. Т. Свідерський, О. П. Дєдов

Abstract


Theory of interaction of working machines and vibration environments that are processed has been reviewed. Determined the impacted of environment on the dynamics of working machines based on the consideration of vibration stress in the contact zone. The
proposed principles of vibration machines with high volumes of indicators on energy and material.

Keywords


Determined the impacted of environment on the dynamics of working machines based on the consideration of vibration stress in the contact zone

GOST Style Citations


1. Назаренко І.І. Прикладні задачі теорії вібраційних систем (2-е видання) / Назаренко І.І. – К.: Видавничий Дім “Слово”. 2010. – 440 с.

2. Назаренко І.І. Вібраційні машини і процеси будівельної індустрії / Назаренко І.І. – К.:КНУБА, 2007. – 203 с.

3. Свідерський А.Т. Вивчення та впровадження сучасних гідравлічних вібраційних систем у виробничий процес – шлях до створення універсальних самоадаптованих високопродуктивних віброущільнювачів // Техніка будівництва, – 2004. – № 13 – С. 66-70.

4. Дєдов О.П. Математична модель та визначення параметрів руху вібротрамбовки для ущільнення ґрунтів // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини, – 2006. – Вип.66, – С.41-46.

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"