No 60 (2010)

Full Issue

View or download the full issue Zmist (Українська)

Table of Contents

КАФЕДРІ МЕХАНІКИ ПЛАСТИЧНОСТІ МАТЕРІАЛІВ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХПРОЦЕСІВ НТУУ «КПІ» – 80 РОКІВ. ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
М. І. Бобир, В. А. Тітов
РОЗВИТОК МЕТОДІВ ІНТЕСИФІКАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ НА КАФЕДРІ МПМ і РП PDF (Українська)
В. І. Стеблюк
СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ, РЕСУРСОЗАОЩАДЖУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ ХОЛОДНИМ ОБ’ЄМНИМ ШТАМПУВАННЯМ ВИСОКОТОЧНИХ ВИРОБІВ З ПЛАСТИЧНИХ І МАЛОПЛАСТИЧНИХ МЕТАЛІВ PDF (Українська)
В. Л. Калюжний
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ ВИРОБІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ- НАУКОВИЙ НАПРЯМОК КАФЕДРИ МПМ ТА РП НТУУ «КПІ» PDF (Українська)
В. A. Тітов
ШТАМПУВАННЯ ОБКОЧУВАНИЯМ ЯК САМОСТІЙНИЙ ВИРОБНИЧИЙ МЕТОД ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ PDF (Українська)
С. П. Гожій
ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ШТАМПІВ, ЗНОСОСТІЙКОСТІ ТА ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ МАТЕРІАЛІВ PDF (Українська)
В. О. Маковей
ОСОБЛИВОСТІ ЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ ШТАМПУВАННІ ОБКОЧУВАННЯМ PDF (Українська)
С. П. Гожій, А. Г. Абиєв, А. В. Кліско
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕСС-ФОРМ В СРЕДЕ КОМПАС-3D PDF (Русский)
О. Н. Лысенко, Н. З. Варивода, Н. И. Шкнай
ПРОФІЛЮВАННЯ ГВИНТОПОДІБНИХ ТРУБ ОБКОЧУВАННЯМ PDF (Українська)
В. О. Маковей, Ю. П. Бородій, А. В. Кліско, П. Ю. Проценко
ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РІЖУЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗДІЛЯЮЧИХ ШТАМПІВ ПОВЕРХНЕВИМ ЗМІЦНЕННЯМ PDF (Українська)
Ю. П. Бородій
РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ХОЛОДНОГО ЗВОРОТНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ КОНІЧНИХ ПОРОЖНИН PDF (Українська)
О. В. Калюжний, В. В. Піманов, І. М. Савчук
НАБЛИЖЕНИЙ АНАЛІЗ СИЛОВИХ РЕЖИМІВ ПРИ ВИДАВЛЮВАННІ ПОРОЖНИСТИХ ВИРОБІВ З ВИСОКИМИ СТУПЕНЯМИ ДЕФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ПРИКЛАДАННЯ РОЗТЯГУЮЧИХ ЗУСИЛЬ ДО ЗАГОТОВОК PDF (Українська)
С. Ф. Сабол
ЗАЛУЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГНУЧКИХ ПЛАСТИН І ОБОЛОНОК ДО АНАЛІЗУ ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА ПЕРШІЙ СТАДІЇ ВИРУБУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ PDF (Українська)
В. М. Яворовський, М. М. Татарчук, І. А. Рощина
РОЗРАХУНКОВИЙ АНАЛІЗ ХОЛОДНОГО ПРЯМОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ПРОФІЛІВ З ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ СТАЛЕЙ PDF (Українська)
В. Л. Калюжний, М. В. Орлюк, В. М. Горностай, А. С. Запорожченко
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИТЯГУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ КОРОБЧАСТИХ ВИРОБІВ У СЕРЕДОВИЩІ DEFORM-3D PDF (Українська)
М. В. Орлюк, О. В. Холявік, Д. М. Савченко, К Лукасик
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ФОРМОУТВОРЮЮЧИХ ПРОЦЕСІВ ХОЛОДНОГО ЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ PDF (Українська)
О. В. Калюжний
ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АСИММЕТРИЧНОЙ ПРОКАТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ PDF (Русский)
К. А. Гогаев, Г. Я. Калуцкий, В. С. Воропаев
СТРУМЕНЕВЕ ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF (Українська)
К. О. Гогаєв, С. В. Ульшин
СОРТАМЕНТ И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ PDF (Русский)
Ю. А. Плеснецов
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОЇ ШТАМПОВКИ СПЕЧЕНОЇ КІЛЬЦЕПОДІБНОЇ ЗАГОТОВКИ В НАПІВЗАКРИТОМУ ШТАМПІ PDF (Українська)
Г. А. Баглюк, О. В. Михайлов
НАНО-КВАНТОВАЯ, СТРУКТУРНАЯ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОМД PDF (Русский)
С. В. Фёдоров
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛОКАЛЬНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА НАПРЯЖЁННО- ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ PDF (Русский)
И. С. Алиев, В. А. Матвийчук
ВИБРАЦИОННЯ ПРОШИВКА ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ НА ПРОШИВНОМ ПРЕССЕ ТРУБОПРЕССОВОЙ УСТАНОВКИ PDF (Русский)
В. Н. Данченко, О. Г. Гоман, С. Р. Рахманов
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ РЕАЛЬНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ PDF (Русский)
В. В. Чигиринский, А. Ф. Бичевой, В. И. Дубина, М. В. Чигиринский
ПЛАСТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛОВ ПРИ СЛОЖНОМ НАГРУЖЕНИИ PDF (Русский)
Р. И. Сивак, И. О. Сивак
КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЮ СПАДКОВІСТЮ ПРИ ЛИСТОВОМУ ШТАМПУВАННІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ КОНСТРУКЦІЙ PDF (Українська)
В. А. Огородніков, В. Є. Перлов, С. В. Войтків
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ БЛЮМОВ ПРИ ИХ ДЕФОРМИРОВАНИИ В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТОГО ЛИТЬЯ PDF (Русский)
Е. Н. Смирнов
ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ТЕОРИИ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ PDF (Русский)
В. М. Михалевич, В. А. Краевский
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЛІНІЙ КОВЗАННЯ ПРИ НЕРІВНОМІРНОМУ РОЗПОДІЛІ ОПОРУ ДЕФОРМАЦІЇ ПО ДОВЖИНІ ЗОНИ ДЕФОРМАЦІЇ PDF (Українська)
А. В. Данько, В. М. Данько
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАПАСА ПЛАСТИЧНОСТИ ОСЕВОЙ ЗОНЫ ПРОКАТЫВАЕМЫХ ВЫСОКИХ ПОЛОС ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ PDF (Русский)
Б. П. Середа, Т. В. Критська, А. К. Коваленко
РОЗМІРНА ОБРОБКА ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ РОБОЧИХ ДЕТАЛЕЙ РОЗДІЛОВИХ ШТАМПІВ СУМІЩЕНОЇ ДІЇ PDF (Українська)
В. І. Носуленко, В. М. Шмельов
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ С ОТСТАВАНИЕМ МЕТАЛЛА В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ PDF (Русский)
О. П. Максименко, Р. Я. Романюк
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОИСКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБОДЬЕВ КОЛЕС PDF (Русский)
Н. Н. Мороз, Д. В. Мосьпан, В. В. Драгобецкий
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОВКИ КРУПНЫХ ПОКОВОК PDF (Русский)
С. Б. Каргин
ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОФИЛИРОВАНИИ ПРОДОЛЬНЫМ ИЗГИБОМ ЗАГОТОВОК С РАЗЛИЧНОЙ ФОРМОЙ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ PDF (Русский)
В. В. Кухарь
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПОЛОС
И. П. Мазур
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОГО ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ПРИ ПРОКАТКЕ П-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ В ЧЕТЫРЁХВАЛКОВЫХ КАЛИБРАХ PDF (Русский)
Н. Е. Нехаев, М. К. Измайлова, Е. В. Галицкий
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РОЛИКОВЫХ ВОЛОК С ОПОРНЫМИ РОЛИКАМИ И РАБОЧИМИ РОЛИКАМИ МАЛОГО ДИАМЕТРА PDF (Русский)
И. В. Добров, А. В. Сёмичев, В. А. Грядунов, И. И. Гетьман
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ГЛАВНОЙ ЛИНИИ ПРОКАТНЫХ СТАНОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ НАГРУЗОК PDF (Русский)
Н. В. Нижник
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ МНОГОФАЗНЫХ СТАЛЕЙ PDF (Русский)
М. В. Краев, В. А. Гринкевич, В. С. Краева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИВОДНЫХ ЦИЛИНДРОВ И СИCТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНЫХ МОЛОТОВ PDF (Русский)
Л. Л. Роганов, М. Л. Роганов, А. С. Рудченко
СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВНУТРЕННИХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРЕССОВКАХ ВНУТРИ МАТРИЦ ЗАКРЫТЫХ ПРЕСС-ФОРМ PDF (Русский)
Л. Л. Роганов, Л. В. Попивненко
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА КРИВОШИПНЫХ ПРЕССОВ Без заголовку (Русский) PDF (Русский)
А. В. Явтушенко, Б. П. Середа, Т. А. Васильченко, А. В. Глебенко
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА АСИММЕТРИЮ ЗАГРУЗКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ PDF (Русский)
В. А. Луценко, П. В. Боровик
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА УСЛОВИЙ КОНТАКТНОГО ТРЕНИЯ ПРИ ПРОКАТКЕ ЗАГОТОВОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС PDF (Русский)
С. А. Снитко
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗГИБА НА 1800 И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
И. О. Тришевський, С. Ю. Плеснецов
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ СМАЗОК ПРИ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЁМНОЙ ШТАМПОВКЕ СТАЛЕЙ PDF (Русский)
Б. С. Каргин, С. Б. Каргин, Р. О. Ткачёв
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОСАДКИ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛОСКОГО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ PDF (Русский)
В. В. Чигиринский, В. Д. Обдул, Д. В. Обдул, Е. А. Диброва
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИВОЙ ТЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО СТАНДАРТНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ PDF (Русский)
А. В. Грушко
ВИЗНАЧЕННЯ ДІЙСНОГО ЗНАЧЕННЯ ДЕКРЕМЕНТУ КОЛИВАНЬ ЗВУКОВИМ МЕТОДОМ PDF (Українська)
О. В. Мозговий
ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕСПОРИСТОЙ ТИТАНОВОЙ ЛЕНТЫ ИЗ ПОРОШКА ТИТАНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕЖЧАСТИЧНЫХ КОНТАКТОВ. PDF (Русский)
В. А. Назаренко
ВЛИЯНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОБЖАТИЯ МЕТАЛЛА ПО ШИРИНЕ СТЕНКИ НА ВЫСОТНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ ФЛАНЦЕВ ПРИ ПРОКАТКЕ PDF (Русский)
В. С. Медведев
РАСЧЕТ КОЛЬЦЕВЫХ УПРУГИХ КОМПЕНСАТОРОВ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ «ПРЕСС- ШТАМП» ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ВЫТЯЖКИ-ФОРМОВКИ PDF (Русский)
Е. Ю. Балалаева
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМА ДЕФОРМАЦИИ НА ТРЕХМЕРНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ПОЛОСЫ С РАВНОМЕРНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОЛЕМ PDF (Русский)
С. В. Ершов, В. В. Степчук, В. С. Шкура
Problems in production of uniformed, hollowed push-pull rods PDF
Krzysztof Lukasik, Volodimir Ivanovich Stebliuk
КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ ГИБОЧНЫХ ШТАМПОВ. PDF (Русский)
А. Я. Мовшович, Ю. А. Кочергин
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДАВЛЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ PDF (Русский)
Л. В. Шмелева, А. Д. Супрун, С. Н. Ежов
ВРАХУВАННЯ РІДИННОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ УЛЬТРАЗВУКОВИХ КАВІТАТОРІВ PDF (Українська)
А. В. Мовчанюк, К. О. Луговська, В. П. Фесіч
ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЗКО-ПРУЖНИХ ПРОЦЕСІВ У ПРЕСОВАНИХ ДЕТАЛЕЙ ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF (Українська)
М. С. Шидловський, Д. Ю. Шпак, В. В. Круш
СТРУКТУРА И КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ НАПЫЛЕНИИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАКИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ PDF (Русский)
И. В. Смирнов, А. В. Черный, Н. А. Белоусова
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА КУЗНЕЦОВ PDF (Українська)
И. Г. Савчинский
НОВІ МЕТОДИ І ПРИЛАДИ ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КЕРАМІЧНОЇ СИРОВИНИ PDF (Українська)
В. Б. Устьянов, В. В. Іващенко