Vol 2, No 61 (2011)

Table of Contents

SIMULATION VON SCHWIMMBUCHSENLAGERUNGEN IN ABGASTURBOLADERN PDF
S. Nitzschke, E. Woschke, C. Daniel, J. Strackeljan
AKTUELLE PROBLEMSTELLUNGEN ZUR DYNAMIK VON LABORZENTRIFUGEN PDF
J. Strackeljan, J. Fischer
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКОГО ТОЧЕНИЯ ПЕРМАЛЛОЯ 50Н PDF (Русский)
Ю. М. Малафеев, А. А. Кирсанов
ВИМУШЕНІ НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ КАНАТА З ВАНТАЖЕМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ КІНЕМАТИЧНОМУ ЙОГО ЗБУДЖЕННІ PDF (Українська)
О. О. Боронко, С. І. Динський, А. В. Середа, С. В. Глушко
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ І РАФІНУВАННЯ ЦИРКОНІЮ PDF (Українська)
Н. М. Рокожиця, Л. В. Закревська, Ю. Я. Готвянський
ДИФУЗІЙНА МЕТАЛІЗАЦІЯ ТИТАНОМ ТА АЛЮМІНІЄМ СТАЛІ 12Х18Н10Т ПІСЛЯ АЗОТУВАННЯ PDF (Українська)
В. Г. Хижняк, М. В. Аршук, Т. В. Лоскутова
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ І СИСТЕМА КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ДУТТЯ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ PDF (Українська)
В. С. Богушевський, В. Ю. Сухенко, О. В. Шматко
ВІДНОВЛЕННЯ ЕМАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ ПЛАЗМОВИМ НАПИЛЕННЯМ ПЛАКОВАНИХ ПОРОШКІВ PDF (Українська)
А. В. Чорний, І. В. Смирнов, М. Л. Зіберов
РЕЄСТРАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЗВАРНИХ МАГІСТРАЛЬНИХ ТРУБОПРОВОДІВ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ КОРОЗІЇ PDF (Українська)
С. К. Фомічов, О. І. Василенко
ШЛЯХИ ВИКЛЮЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ФАКТОРІВ ТА НОВИЙ КОМПЛЕКСНИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ СТАБІЛЬНОСТІ ІСНУВАННЯ ДУГОВОГО РОЗРЯДУ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF (Українська) PDF (Українська)
Л. А. Жданов, В. Л. Коваленко
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОНТАКТНИХ НАКОНЕЧНИКІВ НА ТЕРТЯ ТА ЗНОС PDF (Українська)
Ю. І. Охай, С. К. Фомічов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОХАСТИЧЕСКОГО БАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ PDF (Русский)
В. Б. Струтинский, А. Ю. Рыкунич, Е. А. Весельская
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЗДУХА НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНОГО СОСТАВА «ВЕЛЕН» PDF (Русский)
В. К. Постиженко, О. С. Береговая
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГОМОГЕННОЇ ТА ГЕТЕРОГЕННОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ Al ТА СПЛАВУ Al-Si PDF (Українська)
О. М. Доній
ВПЛИВ БЕРИЛІЮ НА СТРУКТУРУ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ СИСТЕМИ Al – Mg PDF (Українська)
А. А. Кулініч
ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ Al3ScxZr1-x У ДЕФОРМІВНИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ СИСТЕМИ Al−Zn−Mg−(Cu), ЛЕГОВАНИХ СКАНДІЄМ
М. О. Красовський, В. О. Лавренко
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ МОЩНЫХ БУФЕРНЫХ КАСКАДОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ ПРИВОДАМИ СИСТЕМ МЕХАТРОНИКИ PDF (Русский)
М. Ф. Омелич, А. В. Мовчанюк, В. П. Фесич
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСАННЯ КІНЕТИКИ НАКОПИЧЕННЯ РОЗСІЯНИХ ПОШКОДЖЕНЬ В КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ PDF (Українська)
О. А. Бондарець, О. П. Халімон
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ГНУТТЯ ЗАГОТОВКИ І ПОДАЛЬШОГО ВИТЯГУВАННЯ PDF (Українська)
О. В. Калюжний, А. С. Запорожченко
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ЗАГОТОВОК КАРБУВАЛЬНИХ ПУАНСОНІВ ІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ PDF (Українська)
В. Л. Калюжний, В. В. Піманов
ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ БОРИДНИМИ ПОКРИТТЯМИ ЗА УЧАСТЮ МІДІ PDF (Українська)
С. М. Чернега, І. А. Поляков, І. Ю. Медова
ГАЗОЛАЗЕРНЕ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВИХ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВОДНЕВО-КИСНЕВОГО ПОЛУМ’Я PDF (Українська)
Ю. С. Попіль, В. М. Корж, П. В. Кондрашев
ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН ТОЧКОВОГО КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ ЗА КОМП'ЮТЕРНОЮ МОДЕЛЛЮ PDF (Українська)
І. О. Скачков, О. О. Рибіцький
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАКИРОВАННЫХ И УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КЕРАМІЧЕСКИХ ПОРОШКОВ PDF (Русский)
И. В. Смирнов
ТЕРМОДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ УТВОРЕННЯ ШПІНЕЛЕЙ НА МІЖФАЗНІЙ ГРАНИЦІ МЕТАЛ – ШЛАК ПРИ ЕЛЕКТРОДУГОВОМУ ЗВАРЮВАННІ ТА НАПЛАВЛЕННІ PDF (Українська)
Л. А. Жданов, Н. М. Стреленко
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ В СВАРНЫХ ШВАХ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ, НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ PDF (Русский)
А. Г. Гринь, А. В. Свиридов
ОСНОВНЫЕ БИОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЯГКИХ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ ПРИ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ PDF (Русский)
А. В. Лебедев, А. Г. Дубко, Е. Г. Лопаткина
НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ "БОЛЬШЕБЕРЦОВАЯ КОСТЬ С ПЕРЕЛОМОМ–СТЕРЖНЕВОЙ АППАРАТ ФИКСАЦИИ" PDF (Русский)
Н. С. Шидловский, А. М. Лакша, Д. Ю. Шпак
ДИНАМИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF (Русский)
В. А. Маковей, В. И. Зубов
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КОНВЕРТЕРНОЮ ПЛАВКОЮ PDF (Українська)
В. С. Богушевський, К. О. Сергеєва, С. В. Жук
КАВІТАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ МЕТАСТАБІЛЬНОЇ АУСТЕНІТНОЇ СТАЛІ 40Х18Г15АФЛ ЛЕГОВАНОЇ АЗОТОМ PDF (Українська)
С. М. Чернега, І. Ф. Кірчу, А. П. Величко
РЕАКЦИОННЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПОЗИТНОЙ ГУБКИ ИЗ БРИКЕТИРОВАНЫХ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ СИСТЕМ FE-TI-B-С PDF (Русский)
Д. А. Гончарук, Г. А. Баглюк
КОНСТРУКЦІЯ ТА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ГІДРОПІДСИЛЮВАЧА КРУТНОГО МОМЕНТУ PDF (Українська)
В. С. Лисенко, В. К. Буслов, Є. Г. Муращенко
КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПОТОКУ ПЛАЗМИ В ТЕХНОЛОГІЯХ ІНЖЕНЕРІЇ ПОВЕРХНІ ЗАСТОСУВАННЯМ ОБЕРТАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ PDF (Українська)
В. М. Пащенко, В. Д. Кузнецов
ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ І ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЗОТЕРМІЧНИХ СПОСОБІВ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ PDF (Українська)
Т. Д. Сокур, Ю. С. Попіль, В. М. Корж
ПРО ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ СТРУМИННО ЛАЗЕРНОГО-ВПЛИВУ НА ПОВЕРХНЮ ТВЕРДИХ ТІЛ PDF (Українська)
О. Ф. Саленко, О. В. Фомовська, В. О. Дудюк, О. М. Мана
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ РОЗПИЛЕНОЇ ВОДИ З ПОВІТРЯМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ FLOWVISION PDF (Українська)
А. Г. Виноградов
ГІДРОПРИВІД ЯК СКЛАДОВА МАШИН ДЛЯ БЕЗТРАНШЕЙНОЇ ПРОКЛАДКИ ПІДЗЕМНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF (Українська)
М. П. Ремарчук, В. М. Супонєв, В. І. Олексин
ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ПОВЕРХНЕВОГО ЗМІЦНЕННЯ БАГАТОГРАННИХ НЕПЕРЕТОЧУВАНИХ ТВЕРДОСПЛАВНИХ ПЛАСТИН НА ЇХ СТІЙКІСТЬ PDF (Українська)
А. Б. Бобін, М. М. Бобіна, Д. В. Іванов