Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Akst, O., Chair of Manufacturing and Forming Technology (LUF), “University of Paderborn”, Paderborn
Antoniak, Piotr, Wroclaw University of Technology

B

Babenko, Andriy, The National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine
Banaś, Michał, Wroclaw University of Technology
Barilyuk, E., National Aviation University, Kyiv
Bednarczyk, Sławomir, Wroclaw University of Technology, Wroclaw
Belikov, K., National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute», Kiev
Bernyk, Irina, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia
Beygelzimer, Yan, Donetsk Physics & Engineering Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk 83114, Ukraine
Biernacki, Krzysztof, Wroclaw University of Technology, Wroclaw
Bobyr, M., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Bondarets, O., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Buryanov, А., Bogomolets National Medical University, department of traumatology and orthopedics, Kyiv

D

Daniel, C., Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Mechanik
Danylchenko, Yuriy, Department of Applied Mechanics, National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv
Danylova, L., National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Djakow, E., Chair of Manufacturing and Forming Technology (LUF), “University of Paderborn”, Paderborn
Dmitriev, D., Kherson National Technical University, Kherson
Dragobetskii, V., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University
Dragobetskiy, V. V., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug

E

Engelke, D., Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, Institut für Mechanik

F

Farhan, Ibrahim Al-Refo, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute», Kiev
Fedorac, I. I., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug
Fink, C., Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Werkstoff- und Fügetechnik
Finkelstein, Z., Donbass state technical university, Alchevsk

1 - 25 of 1514 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>