Author Details

Shidlovskiy, М. S., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine