Author Details

Lubkin, B. V., National aerospace university named Gukovskiy «KHAI», Kharkov, Ukraine