Author Details

Makhnenko, Oleg, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine