Author Details

Herasymchuk, Olena, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine