Author Details

Коvalev, V., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine