Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

D

Danylchenko, Y., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Danylchenko, Yu. M., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Didovec, V. Je., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Dmitriev, D. A., Kherson National Technical University
Drachuk, O. O., National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Drofa, К.
Dudka, E., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Dyfuchyn, Y., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Dyfuchyn, Yury
Dyman, M., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Dyman, М. М., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Dzhemelinskyi, V., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Dаnylеikо, О., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv

1 - 13 of 13 Items