Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Gafarova, Е. А., South Ural State Humanitarian Pedagogical University Chelyabinsk
Gerasimenko, A. V.
Gerasimenko, О. V., Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk
Gerasimenko, О.
Gerasimenko, О. (Ukraine)
Germashev, A., Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya
Gluchova, Valentina, Department of Finance and Accounting Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University; Kremenchuk
Gnatyuk, А.
Golovko, Alina, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Golovko, L., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Golovko, L.
Golovko, Leonid, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Golovko, Leonid, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Goncharuk, O., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Goncharuk, Olekii, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Gornostay, V., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Grabovskyi, Anatoly, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Grobovenko, Y., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Grudkina, Natalia, ДГМА, г. Краматорск
Gryshko, I., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Gubarev, A. P.
Gulyuk, A., SE “Malyshev Plant”, Kharkov

1 - 22 of 22 Items