Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Karpuschewski, B., Otto-von-Guericke-University Magdeburg, IFQ, Germany
Karpuschewski, B., Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Keil, D., Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Werkstoff- und Fügetechnik
Khalimon, O., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Kholodnyi, V., Kremenchuk Mykhaylo Ostrogradskiy National University, Kremenchuk
Kim, Hyoung Seop, Department of Materials Science and Engineering, POSTECH, Pohang 790-784, Republic of Korea, Center for Advanced Aerospace Materials, POSTECH, Pohang 790-784, Republic of Korea
Kleiman, Jacob, Structural Integrity Technologies (Sintec) Inc., 80 Esna Park Drive, Units 7-9, Markham, Ontario, L3R 2R7, Canada
Klink, F.
Kolesnyk, V., Sumy State University, Sumy
Korobko, Ivan, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv
Koval, V.
Kovalev, V., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Kovalska, O. L., NTUU „KPI“, Institut für Maschinenbau
Krasnorutskyi, S. Y., Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Werkstoff- und Fügetechnik
Krawczyk, Justyna, Wroclaw University of Technology, Wroclaw
Kryshchuk, M., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Kryshtal, V., Ivchenko-Progress, Zaporizhzhya
Kryvoruchko, D., Sumy State University, Sumy
Kudryavtsev, Yuri, Structural Integrity Technologies (Sintec) Inc., 80 Esna Park Drive, Units 7-9, Markham, Ontario, L3R 2R7, Canada
Kulagin, Roman, Physics & Engineering Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Donetsk 83114, Ukraine
Kumurgy, O. U., G.S. Pisarenko Institute for Problems of Strength National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Kuznetsov, Y. N., National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute», Kiev
Kuznetsov, Yu., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv
Kvapilova, Ingrid, University J. E. Purkyně, Ústí nad Labem