Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zagoyanskiy, V. G., Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchug
Zajonchkovskii, Gennady, National Aviation University, Kyiv
Zajonchkovskij, G., National Aviation University, Kyiv
Zharov, A., National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
Zheglova, A. I., Technical University of Gabrovo, Bulgarien
Zinke, M., Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Werkstoff- und Fügetechnik
Zinke, M., Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Institut für Werkstoff- und Fügetechnik (Germany)