DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2013.67.34304

TOOL WEAR AFTER INOCULATING AlSi7Mg0,3 ALLOY

Nataša Náprstková

Abstract


Inoculation of metallic alloys is an important part of the metallurgical process. It's metallurgical operation, which consists in adding a suitably selected substances to melt, thereby increasing the number of heterogeneous crystallization germs and the result of this step is a refinement from the coarsely grained structure for fine-grained, which usually leads to improved technological properties of the alloy. This article deals with the influence of the amount of inoculationing on tool wear in machining alloy AlSi7Mg0,3.


Keywords


Inoculation; tool wear; machining; chip

Full Text:

PDF

References


1. Michna, Š., a kol. 2005. Encyklopedie hliníku, Adin. ISBN 80-89041-88-4.

2. Bolibruchová, D., Tillová, E. 2005. Zlievarenské Zlatiny Al – Si. Žilinská universita, Žilina. ISBN 80-8070-485-6.

3. Michna, Š., KuŚmierczak, S. 2008. Technologie a zpracování hliníkových materiálů. UJEP. Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7044-998-1.

4. Vajsová, V. 2009 Structural inhomogeneity by Al-Cu alloys casting into metal and bentonic form. Transactions of the Universities of Košice, No. 1

5. Novák, M., Holešovský, F. 2009. Problems of aluminium alloys grinding. Transactions of the Universities of Košice. 4/. Košice, 2009

6. Čapek, J. 2011. Analýza vlivu titanu na opotřebení nástroje při obrábění hliníkových slitin, Bakalářská práce, FVTM UJEP.

7. czán, a., Stančeková, D., ďurech, l., Štekláč, D., Martikáň, J. 2006. Základy opotrebenia pri suchom tvrdom sústružení. Nástroje 2006 - ITC 5. - 6. september 2006, Zlín

8. Kalincová, D. 2010. Skúšanie mechanických vlastností materiálov - prehľad meracích metód a zariadení. In Zvyšovanie efektívnosti vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovačných prostriedkov: zborník vedeckých príspevkov, vydaný pri príležitosti ukončenia projektu KEGA 3/6370/08. TU vo Zvolene, Zvolen, p. 13-26.


GOST Style Citations


1.            Michna, Š., a kol. 2005. Encyklopedie hliníku, Adin. ISBN 80-89041-88-4.

 

 

2.            Bolibruchová, D., Tillová, E. 2005. Zlievarenské Zlatiny Al – Si. Žilinská universita,  Žilina. ISBN 80-8070-485-6.

 

3.            Michna, Š., KuŚmierczak, S. 2008. Technologie a zpracování hliníkových materiálů. UJEP. Ústí nad Labem, ISBN 978-80-7044-998-1.

 

4.            Vajsová, V. 2009 Structural inhomogeneity by Al-Cu alloys casting into metal and bentonic form. Transactions of the Universities of Košice, No. 1

 

5.            Novák, M., Holešovský, F. 2009. Problems of aluminium alloys grinding. Transactions of the Universities of Košice. 4/. Košice, 2009

 

6.            Čapek, J. 2011. Analýza vlivu titanu na opotřebení nástroje při obrábění hliníkových slitin, Bakalářská práce, FVTM UJEP.

 

7.            czán, a., Stančeková, D., ďurech, l., Štekláč, D., Martikáň, J. 2006. Základy opotrebenia pri suchom tvrdom sústružení. Nástroje 2006 - ITC 5. - 6. september 2006, Zlín

 

8.            Kalincová, D. 2010. Skúšanie mechanických vlastností materiálov - prehľad meracích metód a zariadení. In Zvyšovanie efektívnosti vzdelávacieho procesu prostredníctvom inovačných prostriedkov: zborník vedeckých príspevkov, vydaný pri príležitosti ukončenia projektu KEGA 3/6370/08. TU vo Zvolene, Zvolen, p. 13-26.

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"