Mechanics and Advanced Technologies

ISSN 2522-4255 (Online), ISSN 2521-1943 (Print)

Метою міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies » є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій. Ми працюємо для вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування

Міжнародний науково-технічний журнал «Mechanics and Advanced Technologies» являється правонаступником збірника "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування(ISSN 2305-9001, e-ISSN 2409-5966), який припинив своє існування. 


Зображення домашньої сторінки журналу

Наукове видання входить до переліку профільних видань ВАК України входить в міжнародні бази даних та каталоги відкритого доступу: Index Copernicus, Google ScholarРІНЦOpen Academic Journals Index (OAJI)CiteFactor, DAOJ, WorldCat, BASE, EBSCO.

Том 3, № 81 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

Методика розрахунку на міцність елементів конструкції мобільних машин для контактного зварювання рейок PDF (English)
Andriy Valeriy Moltasov, Pavlo Mykolay Tkach, Krzysztof Krasnowski 5-9
Забезпечення параметрів якості круглої внутрішньої різі при обробці високопродуктивним способом PDF
Анна Олександрівна Нешта 10-20
Вплив в’язкості робочих рідин на процес їх ультразвукового розпилення PDF
Олексій Дмитрович Коваль, М. С. Козерацький 21-27
Аналіз міцності наносупутника POLYITAN-2 при дії випадкових навантажень на етапі виведення на орбіту PDF (Русский)
Aлександр С. Цыбенко, Борис М. Рассамакин, Антон Рыбалка 28-33
Контроль шліфування полігональних поверхонь PDF (English)
Юрій Володимирович Петраков 34-39
Мінімізація вібраційного фактору при експериментальних дослідженнях мікроструктури обмежених закручених потоків PDF
Володимир Миколайович Турик, Віктор Олександрович Кочін, Марія Вікторівна Кочіна 40-47
Аналіз формозміни та деформованого стану пустотілої ступінчастої поковки в процесі розкочування PDF
Олег Євгенійович Марков, Максим Сергійович Косилов, Олексій Васильович Герасименко, Сергій Олександрович Шевцов 48-53
Розробка технічних засобів проектування технологічного і верстатного обладнання каркасних просторових компоновок PDF
Дмитро Олексійович Дмитрієв, Сергій Аркадійович Русанов, Антон Анатолійович Омельчук, Дмитро Дмитрович Федорчук 54-62
Аналіз зусиль і визначення оптимальних параметрів затискної самогальмуючої втулки гідромеханічних трикамерних затискних патронів PDF
Оксана Ярославівна Юрчишин, Микола Андрійович Новік, Віталій Вікторович Музиченко 63-68
Гідродинамічні характеристики одноступінчастого роторно-пульсаційного апарата з осьовою компенсацією тиску в зазорі між ротором і корпусом PDF
Олександр Олегович Семінський, Л. В. Колобашкін 69-74
Еволюція циркуляцій в інерційних течіях нестисливої рідини у сферичному резервуарі PDF (Русский)
Василь Анатолійович Ковальов 75-81
Кавітаційне витікання рідини через дросельний пристрій PDF
Тарас В. Тарасенко, Валерій М. Бадах 82-91
Ефективність ультразвукової обробки при збільшенні довговічності зварних з’єднань та конструкцій PDF (English)
Jacob Kleiman, Yuri Kudryavtsev, Oleksandr Luhovskyi 92-98
Дослідження процесу вибухового метання двох осколкових дисків змінної товщини PDF
Юрій Михайлович Сидоренко, Віталій Фепа, Вадим Віталійович Яковенко 99-108
Розробка чисельної моделі пневматичного мембранного приводу PDF (English)
Aleksandr Kovalenko 109-116

На замовлення

Основні вимоги до науково - дослідницьких робіт на фоні викликів "Індустрія - 4.0" та аналіз проведених робіт у галузі поліпшення стану матеріально-технічної бази та підвищення рівня підготовки молодих інженерних кадрів PDF (Русский)
Р. С. Турманидзе, Г. З. Попхадзе 117-124