Mechanics and Advanced Technologies

ISSN 2522-4255 (Online), ISSN 2521-1943 (Print)

Метою міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies » є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій. Ми працюємо для вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування

Міжнародний науково-технічний журнал «Mechanics and Advanced Technologies» являється правонаступником збірника "Вісник національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування(ISSN 2305-9001, e-ISSN 2409-5966), який припинив своє існування. 


Зображення домашньої сторінки журналу

Наукове видання входить до переліку профільних видань ВАК України входить в міжнародні бази даних та каталоги відкритого доступу: Index Copernicus, Google ScholarРІНЦOpen Academic Journals Index (OAJI)CiteFactor, DAOJ, WorldCat, BASE, EBSCO.

Том 3, № 81 (2017)

Зміст

Оригінальні дослідження

Методика розрахунку на міцність елементів конструкції мобільних машин для контактного зварювання рейок PDF (English)
Andriy Valeriy Moltasov, Pavlo Mykolay Tkach, Krzysztof Krasnowski
Забезпечення параметрів якості круглої внутрішньої різі при обробці високопродуктивним способом PDF
Анна Олександрівна Нешта
Вплив в’язкості робочих рідин на процес їх ультразвукового розпилення PDF
Олексій Дмитрович Коваль, М. С. Козерацький
Аналіз міцності наносупутника POLYITAN-2 при дії випадкових навантажень на етапі виведення на орбіту PDF (Русский)
Aлександр С. Цыбенко, Борис М. Рассамакин, Антон Рыбалка 28-33
Контроль шліфування полігональних поверхонь PDF (English)
Юрій Володимирович Петраков
Мінімізація вібраційного фактору при експериментальних дослідженнях мікроструктури обмежених закручених потоків PDF
Володимир Миколайович Турик, Віктор Олександрович Кочін, Марія Вікторівна Кочіна
Аналіз формозміни та деформованого стану пустотілої ступінчастої поковки в процесі розкочування PDF
Олег Євгенійович Марков, Максим Сергійович Косилов, Олексій Васильович Герасименко, Сергій Олександрович Шевцов
Розробка технічних засобів проектування технологічного і верстатного обладнання каркасних просторових компоновок PDF
Дмитро Олексійович Дмитрієв, Сергій Аркадійович Русанов, Антон Анатолійович Омельчук, Дмитро Дмитрович Федорчук
Аналіз зусиль і визначення оптимальних параметрів затискної самогальмуючої втулки гідромеханічних трикамерних затискних патронів PDF
Оксана Ярославівна Юрчишин, Микола Андрійович Новік, Віталій Вікторович Музиченко
Гідродинамічні характеристики одноступінчастого роторно-пульсаційного апарата з осьовою компенсацією тиску в зазорі між ротором і корпусом PDF
Олександр Олегович Семінський, Л. В. Колобашкін
Еволюція циркуляцій в інерційних течіях нестисливої рідини у сферичному резервуарі PDF (Русский)
Василь Анатолійович Ковальов
Кавітаційне витікання рідини через дросельний пристрій PDF
Тарас В. Тарасенко, Валерій М. Бадах
Ефективність ультразвукової обробки при збільшенні довговічності зварних з’єднань та конструкцій PDF (English)
Jacob Kleiman, Yuri Kudryavtsev, Oleksandr Luhovskyi
Дослідження процесу вибухового метання двох осколкових дисків змінної товщини PDF
Юрій Михайлович Сидоренко, Віталій Фепа, Вадим Віталійович Яковенко 99-108
Розробка чисельної моделі пневматичного мембранного приводу PDF (English)
Aleksandr Kovalenko

На замовлення

Основні вимоги до науково - дослідницьких робіт на фоні викликів "Індустрія - 4.0" та аналіз проведених робіт у галузі поліпшення стану матеріально-технічної бази та підвищення рівня підготовки молодих інженерних кадрів PDF (Русский)
Р. С. Турманидзе, Г. З. Попхадзе