REFINEMENT OF THE FLUID FLOW COEFFICIENT FOR HYDRAULIC VALVE-THROTTLE GROUPS

Authors

  • О. В. Узунов National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
  • І. В. Ночніченко National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
  • О. С. Галецкий National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2305-9001.2014.72.38114

Keywords:

valve-throttle group, hydraulic throttle, discharge coefficient, temperature, shock absorber

Abstract

An experimental investigation of the kinematic viscosity influence to flow coefficient in hydraulic throttle-valve groups was performed. Typical and self-adjusting throttle-valve groups of the shock absorber are tested. The experimental functions of the flow rate coefficient on the Reynolds number for different values of the kinematic viscosity are obtained.  The experimental result presents that influence temperature on the flow rate coefficient is very strong there for it is necessary to take into account in mathematical model of the shock absorber work process. In order to use obtained result the experimental functions were represented by polynomial functions. On the base of the polynomial functions the algorithm of the flow rate coefficient calculation was proposed. The algorithm takes into account the temperature of working liquid and the type of the throttle-valve group.  The program module was designed on the algorithm base. Using of the program module in mathematical model increases the accuracy of the simulation of the work process in throttle-valve groups and in shock absorber. The simulation results were confirmed by results of the experimental investigation of the work processes in the shock absorber

References

Uzunov O.V. Vplyv temperaturnyh zmin harakterystyk droseliv na robotu gidravlichnogo amortyzatora. O.V. Uzunov, I.V. Nochnichenko, O.S. Galec'kyj, Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut». Serija: Mashynobuduvannja. Kyi'v, 2009, no. 57. pp.157–163.

Nochnichenko I.V. Stabilizacija harakterystyk avtomobil'noi' pidvisky v zminnyh umovah ekspluatacii' za rahunok adaptyvnyh vlastyvostej amortyzatora, I.V. Nochnichenko, O.V. Uzunov. Promyslova gidravlika i pnevmatyka Vseukrai'ns'kyj naukovo-tehnichnyj visnyk. Vinnycja, 2012, no. 4 (38), pp. 90-95.

Uzunov O. V. Matematychna model' robochogo procesu u gidravlichnomu avtomobil'nomu amortyzatori I. V. Nochnichenko, O. V. Uzunov. Naukovo-tehnichnyj zbirnyk "Gidravlika i gidrotehnika" Nacional'nogo transportnogo universytetu Ukrai'ny, Kyi'v, 2011, no.65, pp. 100-111.

Derbaremdiker A.D. Amortizatory transportnyh mashin. (Shock absorbers transport vehicles) [2 izd. pererab. i dop.], A.D. Derbaremdiker, Moscow: Mashinostroenie, 1985, 200 p.

Rajmpel' J. Shassi avtomobilja: Amortizatory, shiny i koljosa (Car chassis: Shock absorbers, tires and wheels) J. Rajmpel' [per. s nem. V.P. Agapova; pod red. O.D. Zlatovratskogo]. Moscow: Mashinostroenie, 1986, 320 p.

Uzunov O.V., Nochnichenko I.V., Galec'kyj O.S. Klapanno-drosel'nyj vuzol amortyzatora [Valve-throttle damper unit], Patent Ukrainy no 90180 12.04.2010.

Siov B.N. Istechenie zhidkosti cherez nasadki (The outflow of fluid through the nozzle). B.N. Siov Moscow, Mashinostroenie, 1968, 140 p.

Published

2015-02-23

Issue

Section

Статті