DOI: https://doi.org/10.20535/2305-9001.2012.66.38611

ВИЗНАЧЕННЯ СТОХАСТИЧНИХ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ОСОБЛИВИХ ДІЛЯНКАХ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУПРОСТОРОВОЇ СИСТЕМИ ПРИВОДІВ

C. В. Струтинський, А. А. Гуржій

Abstract


Considered technological complex that contains spatial drive system. The complex consists of parallel kinematics machines and table six coordinate drives. It is shown that in the operation of the complex are special trajectories of the relative position of the working body of the machine and table. In certain areas there is stochastic oscillatory processes infinitely small amplitude. The methods of synthesis and theoretically the mathematical description of oscillatory processes. As a result, define the random dynamic loads in the drive system operating in specific areas of the trajectories

Keywords


spatial mechanisms; actuators; systems; trajectories; especially oscillatory processes; extrema; pulse effects; the addition of pulses; range; load

References


1. Novіkov M.Strutins'kijV., Kirichenko A. Mashinoznavstvo. [Engineeringscience].Lvіv: TzOV «KІNPATRІ LTD», 2011, 5-6,pp. 3-10.

2. Kirichenko A.M. VіsnikChernigivs'kogo derzhavnogo tehnologіchnogo unіversitetu. Serіja «Tehnіchnіnauki». [Announcerof the Tchernihiv state technological university. Series are «Engineerings sciences».].Chernіgіv: ChDTU, 2011, no 65,pp. 56-63.

3. Kirichenko A.M.Zagal'noderzhavnij mіzhvіdomchij naukovo-tehnіchnij zbіrnik. Konstrujuvannja, virobnictvo ta ekspluatacіja sіl's'kogospodarskih mashin. [Nationalinterdepartmentalscientificandtechnicalcollection. Constructing, productionan dexploitation of agriculturalmachines]. Kіrovograd: KNTU, 2010, no 40-І, pp. 256-262.

4. Strutins'kij V.B., Kirichenko A.M. Tehnologіchnі kompleksi. [Technological complexes]. Luck: LNTU, 2011, no.2, pp.62-67.

5. Strutins'kij S.V. Pracі konferencії «Teorіja ta praktika racіonal'nogo proektuvannja, vigotovlennja і ekspluatacії mashinobudіvnih konstrukcіj». (Labours of conference are «Theory and practice of the rational planning, making and exploitation of machine-building constructions»). Lvіv, 2008, pp.195-196.

6. Strutins'kij S.V. Vіsnik Kremenchuc'kogo derzhavnogo polіtehnіchnogo unіversitetu іmenі Mihajla Ostrograds'kogo. [Announcer of the Krementchuk state polytechnic university of the name of MykhajloOstrogradskogo]. Kremenchuk: KDPU, 2009, no. 54-1, pp. 49 - 56.

7. Pavlovs'kij M. A. Teoretichna mehanіka (Theoretical mechanics), Kiev: Tehnіka, 2002. 512 p.

8. Strutins'kij S.V.,Kropіvna A. Analіz procesіv tehnologіchnih sistem. Navchal'nij posіbnik (Analysis of processes of the technological systems). Kіrovograd: KOD, 2010. 428 p.

9. Strutins'kij V.B., Kolot O.V. Matematichne modeljuvannja stohastichnih procesіv u sistemah privodіv (A mathematical design of stochastic processes is in the systems of occasions). Kramators'k: ZAT Tirazh-51, 2005. 530 p.


GOST Style Citations


1.         Новіков М.Розробка верстата-гексапода з шестикоординатною системою ЧПК і результатийого дослідницького застосування / М. Новіков, В. Струтинський, А. Кириченко // Машинознавство. – Львів: ТзОВ «КІНПАТРІ ЛТД», 2011. – №5-6 (167-168). – С. 3-10.

 

2.         Кириченко А.М. Вплив діапазону кутів повороту шарнірних опор на об’єм робочого простору верстата-гексапода / А.М. Кириченко // ВісникЧернiгiвського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – № 65. – С. 56‑63.

 

3.         Кириченко А.М. Матриця жорсткості просторових механізмів паралельної структури з пружними ланками / А.М. Кириченко // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград: КНТУ, 2010. – Вип. 40, ч. І. – С. 256-262.

 

4.         Струтинський В.Б. Ідентифікація геометричних параметрів механізмів паралельної структури з ланками змінної довжини / В.Б. Струтинський, А.М. Кириченко // Технологічні комплекси. – Луцьк: Вид-во ЛНТУ, 2011. – № 2(4). – С. 62-67.

 

5.         Струтинський С.В. Застосування дискретних математичних моделей у вигляді просторових матриць та багатомірних узагальнених функцій для опису стохастичного тензорного поля моментів інерції сферичної опори // Праці конференції «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій». – Львів, 22-24 жовтня 2008. – С.195-196.

 

6.         Струтинський С.В. Нелінійні стохастичні поля тензорів інерції сферичних опор рідинного тертя просторових механізмів // Вісник Кременчуцького державного політехнічного  університету імені Михайла Остроградського. - Кременчук: КДПУ, 2009. – Вип. 1/2009 (54) частина 1. – С. 49 - 56.

 

7.         Павловський М. А. Теоретична механіка: Підручник. – К.: Техніка, 2002. – 512 с.

 

8.         Струтинський С.В.,Кропівна А. Аналіз процесів технологічних систем. Навчальний посібник. – Кіровоград: «КОД», 2010. – 428 с.

 

9.         Струтинський В.Б.,Колот О.В. Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів: Монографія. – Краматорськ: ЗАТ “Тираж-51”, 2005. – 530 с.

Copyright (c) 2020 Journal of Mechanical Engineering NTUU "Kyiv Polytechnic Institute"