Наукове видання входить до переліку профільних видань ВАК України входить в міжнародні бази даних та каталоги відкритого доступу: Index Copernicus, Google ScholarРІНЦOpen Academic Journals Index (OAJI)CiteFactor, DOAJ, WorldCat, BASE, EBSCO.