THE EXPERIMENT-CALCULATED ANALYSIS OF OPEN BULGING OF TUBULAR WORKPIEC

Authors

  • В. Л. Калюжний National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
  • Я. С. Олександренко National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
  • І. П. Куліков National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2305-9001.2014.70.35163

Keywords:

open and close bulging, tubular workpiece, mathematical simulation, finite element method, traditional conical punch and profiled punch, load and ratio of bulging

Abstract

The mathematical simulation of expansion of tubular workpieces by traditional conical punch and profiled punch was carried out by finite element method.

The surface of the profiled punch is formed by the intersection of circumferences, which has centers at angle with appropriate step. The location step provides equal in length deformed part of workpiece after bulging.

Application of profiled punch leads to decrease of contact area with workpiece and to decrease of an influence of frictional forces on bulging process.

It was determined the influence of the shape of punch at the load of bulging, mode of deformation, resource of plasticity of deformed workpiece’s metal, final shape and dimension were determined.

By the results of calculation an experimental die tooling was designed for realization of open bulging.

The experimental research was demonstrated, data of load of bulging by the conical and the profiled punch was obtained, the comparison of theoretical and experimental research was made. The usage of profiled punch leads to increasing of bulging ratio and decreasing of load of bulging.

Author Biography

В. Л. Калюжний, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

д.т.н., проф

References

Averkiev Yu. A. Holodnaya shtampovka. Izdatel'stvo Rostovskogo universiteta , 1984. - 288 s.Romanovskij V.P. Spravochnik po holodnoj shtampovke. Leningrad: Mashinostroenie. Leningr. otd., 1979. 520 p.

Averkiev Yu. A., Averkiev A. Yu. Tehnologiya holodnoy shtampovki. Moscow: Mashinostroenie, 1989. 304 p.

Kovka i shtampovka: Spravochnik: V 4 t. T. 4. Listovaya shtampovka. Pod red. A.D. Matveeva; Red. sovet: E.I. Semenov (pred.) i dr. Moscow: Mashinostroenie, 1985-1987. 544 p.

Kalyuzhniy O.V. Іntensifіkatsіya holodnoї rozdachі trubchastih zagotovok konіchnim puansonom. Vіsnik NTU «HPІ», Serіya «Novі rіshennya v suchasnih tehnologіyah», Harkіv. No. 43, 2013. pp. 84-90.

Kalyuzhniy O.V. Holodne shtampuvannya virobu z dvoma flantsyami іz listovoї zagotovki shlyahom vikoristannya operatsіy vityaguvannya, rozdachі і osadzhuvannya. Galuzeve mashinobuduvannya, budіvnitstvo : zb. nauk. prats'. Poltava: NTU, 2013, vip. 2(37). PP. 105-111.

Published

2014-12-22

Issue

Section

Статті