INVESTIGATION OF PURE BENDING OF THE BAND AT LARGE DEFORMATIONS BASED ON ENERGY CRITERIA OF PLASTICITY

Authors

  • А. В. Молтасов E. O. Paton Electric Welding Institute, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine
  • С. И. Мотрунич E. O. Paton Electric Welding Institute, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2305-9001.2014.70.35313

Keywords:

plastic bending, narrow band, the energy condition of plasticity, neutral surface stress, neutral radius, neutral corner, displacement factor

Abstract

Subject, theme, aim. The subject of the research is strength of the band to pure bending for a large curvature. The aim is to establish patterns of stress distribution in the cross section of a flexible band using the plasticity condition Huber-Mises and distribution methods of the theory of plastic plane stress to the case of pure bending of the band.

Method or methodology. It was based on the earlier decision of the problem of elastic-plastic state of the ring under external or internal pressure. During the study, the authors introduced a new parameter that defines the limits of the variable through which the stress components are expressed. This option is called a neutral corner and, depending on the ratio of the inner and outer radii of curvature of the band varies from 65 ˚ to 180 ˚.

Results. We developed the technique of the theoretical solution of the problem, based on the introduction of the parameter defining the state of stress. Also we got the formulas for determining the position of the neutral surface stresses and dependence of the bending moment per unit bandwidth, the entered variable

Field of application of the results. Results of the solution of this problem can be used by the scientific and technical personnel engaged in the field of metal forming.

Author Biographies

А. В. Молтасов, E. O. Paton Electric Welding Institute, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv

м.н.с.

С. И. Мотрунич, E. O. Paton Electric Welding Institute, National Academy of Science of Ukraine, Kyiv

м.н.с.

References

Zubtsov M. Ye. Listovaya shtampovka: Uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po spetsial'nosti «Mashiny i obrabotka metallov davleniyem» (Textbook for undergraduate students majoring in "Machinery and metal forming ."). 3-ed. Leningrad: Mashinostroyeniye. Leningr. otd-niye, 1980. p. 432

Storozhev M. V. Ye. A. Popov. Teoriya obrabotki metallov davleniyem (Theory of metal forming), Moscow: «Vysshaya shkola», 1963. p. 388

Malinin N. N. A. A. Shirshov. Issledovaniye bol'shikh deformatsiy pri plasticheskom izgibe polosy s uchotom uprochneniya (Studing of large deformations in plastic bending of a strip based on hardening), «Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Mashinostroyeniye», 1965, no 2.

Zhukov A. M. Plasticheskiye svoystva i razrusheniye stali pri dvukhosnom napryazhonnom sostoyanii. «Inzhenernyy sbornik» (Plastic properties and fracture of steel under biaxial stress state), 1954, t. KHKH.

Zhukov A. M. Slozhnoye nagruzheniye i teoriya plastichnosti izotropnykh metallov (Complex loading and isotropic metal plasticity theory), «Izvestiya AN SSSR, Otd. tekhn. nauk», 1955, no 8.

Malinin N. N. Prikladnaya teoriya plastichnosti i polzuchesti. Uchebnik dlya studentov vtuzov (Applied Theory of Plasticity and Creep). Moscow, «Mashinostroyeniye». 1968. pp. 1 – 400.

Mozharovs'kiy M. S. Teoríya pruzhností, plastichností í povzuchostí (heory of elasticity, plasticity and creep): Pídruchnik Kyiv: Vishcha shk., 2002. p. 308

Sokolovskiy V. V. Teoriya plastichnosti(Theory of Plasticity). Moscow: «Vysshaya shkola», 1969. p. 608

Khill R. Matematicheskaya teoriya plastichnosti (Mathematical Theory of Plasticity). Moscow, GITTL, 1956. p. 407

Moltasov A. V. S. M. Samotryasov, P. N. Chvertko O prichinakh razrusheniya zven'yev yakornykh tsepey, vypolnennykh kontaktno-stykovoy svarkoy (On the causes of the destruction of parts of anchor chains made flash butt welding). Vísnik NUK. 2012. No 5. pp. 149-152.

Published

2014-12-23

Issue

Section

Статті