Application of digital photography in biomechanical studies of osteosynthesis systems

Authors

 • М. S. Shidlovskiy Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine
 • О. P. Zakhovajko Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine
 • М. М. Dyman Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.126215

Keywords:

means of osteosynthesis, movement of fragments of bones, rigidity of fixing fractures, measuring movements, digital photography, suitability of the method

Abstract

Proposed and experimentally grounded non-contact method for measuring the displacement of bone fragments with the help of digital photography. The described technique is both a direct measurement of displacements along the marks established at the points under study in the fracture zone, and by the analytical method with the positions of the reference points outside the fracture zone. The results of measurements of displacements by the proposed method and the traditional method using a cathetometer. A comparison of the results obtained confirmed the suitability of the method for measuring the displacement of bone fragments with the help of digital photography for practical use.

References

 1. Koval`chuk, P.Ye. (2004), “Kliniko-biomexanichne obgruntuvannya maloinvazyvnogo blokuyuchogo intramedulyarnogo metalopolimernogo osteosy`ntezu pry` likuvanni perelomiv kistok gomilky ta yix naslidkiv”: dy`s. kand. med. nauk, MOZ Ukrayiny, Bukovyns`ka derzhavna medychna akademiya, Chernivci, Ukraine.
 2. Marchenkova, N.O. (2006), “Maloinvazyvny`j osteosyntez pry` perelomax kistochok gomilky”: dy`s. kand. med. nauk, MOZ Ukrayiny`, Ternopil`s`ky`j derzhavny`j medy`chny`j universy`tet im. I.Ya. Gorbachevs`kogo, Ternopil`, Ukraine.
 3. Tkacheva, A.V. (2006), “Biomehanicheskie sistemyi vneshney fiksatsii pri lechenii perelomov bolshebertsovoy kosti”: dis. kand. fIz.-mat. nauk., GOU VPO “Saratovskiy gosudarstvennyiy universitet im. N.G. Chernyishevskogo”, Saratov, Russian.
 4. Shy`dlovs`kyj, M.S. and Laksha, A.M. (2017), “Eksperymental`ni doslidzhennya zasobiv osteosyntezu”, Lenvit, Kyiv, Ukraine.
 5. Shy`dlovs`ky`j, M.S., Radoms`ky`j, O.A., Litun, Yu.M. and Aksyutin, A.G. (2012), “Sposib vymiryuvannya zmishhen` ulamkiv kistok lyudy`ny` v eksperymenti”, Ukrayina, Pat. 68177.
 6. Shy`dlovs`ky`j, M.S., Zaxovajko, O.P. and Dyman`, M.M. (2017), “Sposib vyznachennya zmishhen` ulamkiv kistok v miscyax perelomiv”, Ukrayina, Pat. 117085.
 7. Shidlovskiy, N.S. (2011), “Metodyi issledovaniya deformatsionnoy nadezhnosti sistem osteosinteza konechnostey cheloveka” BIomedichna InzhenerIya, 1, Kyiv, pp. 24-31.
 8. Shy`dlovs`ky`j, M.S., Zaxovajko, O.P. and Dy`man`, M.M. (2016), “Sposib vyznachennya peremishhen` v systemax osteosyntezu”, V kn.: Materialy XVII mizhnarodnoyi naukovo - texnichnoyi konferenciyi «Progresyvna texnika, texnologiya ta inzhenerna osvita», Odesa - Kyiv, pp. 21-22.
 9. Shy`dlovs`ky`j, M.S., Turchy`n, A.M., Omel`chenko, T.M., Dyman`, M.M. and Musiyenko, O.S. (2016), “ Porivnyalni xarakterystyky stabil`nosti rizny`x sposobiv fiksaciyi perelomiv tarannoyi kistky”, Litopys travmatologiyi ta ortopediyi, 1-2 (33-34), pp.156-162.
 10. DSTU ISO/IES 17025:2006 “Zagal`ni vymogy do kompetentnosti vyprobuval`nyx ta kalibruval`nyx laboratorij”
 11. Rekomendaciyi z metrologichnogo zabezpechennya vyprobuval`nyx i kalibruval`nyx laboratorij, (2017), STU - R UkrAO 913.15:2007, Vykonavchy`j organ UkrAO, 101 p. Kyiv, Ukraine.

Downloads

Published

2018-05-01

How to Cite

[1]
Shidlovskiy М. S., Zakhovajko О. P., and Dyman М. М., “Application of digital photography in biomechanical studies of osteosynthesis systems”, Mech. Adv. Technol., no. 1(82), pp. 123–130, May 2018.

Issue

Section

Original study