Development and investigation of pneumatic digital adjustment of alternative transmission of spindle of drilling machine

Authors

 • M. A. Novik Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine
 • V. Je. Didovec Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.84.127842

Keywords:

spindle, machine, digital drive, binary code, pneumo-hydraulic, bit piston, drill

Abstract

The article devoted to the issue of creation and research of pneumatic, hydraulic and combined multiposition drive with digital control for axial movement of the spindle vertical drilling machine. The development of the mathematical model and algorithm of static and dynamic characteristics in combination processing control signals. The analysis of the various structural schemes existing drilling machines revealed that the equipment drilling machines digital drives for axial movement of the spindle provides an opportunity to expand their power and automation applications. Developed schematic diagram multiposition Pneumatichydraulic digital drive spindle axis feed, which provides a wide range of value given movement and the flow (speed) of the spindle (drill). Examples of calculating the basic parameters of the seventh bit digital Pneumohydraulic drive axial movement of the spindle

References

 1. Novik, M. (2008), “Analiz tochnosti pozycijuvannja cyfrovykh pryvodiv”, Vestnik NTUU «KPI», Serija mashinostroenie, vol. 54, pp. 124-131.
 2. Novik, M.A. and Didovecj, V.Je. (2012), “Porivnjannja statychnykh kharakterystyk baghatopozycijnykh pryvodiv z cyfrovym keruvannjam”, Tekhnologhija i tekhnika drukarstva, vol. 35, pp. 142-149.
 3. Push, V.E. (1985), Metallorezhushchie stanki: Uchebnik dlya mashinostroitel'nykh vtuzov [Metal-cutting machines: A textbook for machine-building technical colleges], Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 4. Kolev, N.S., Krasnichenko, L.V. and Nikulin, N.S. (1980), Metallorezhushchie stanki: Ucheb. posobie dlya vtuzov [Metal-cutting machines: A textbook for technical colleges], Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 5. Lokteva, S.E. (1998), Stanki s programmnym upravleniem: Uchebnoe posobie dlya mashinostroitel'nykh tekhnikumov [Machine tools with software control: A manual for engineering and technical colleges], Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 6. Patent Ukrajiny N 110916. MPK (2016.01) V23V39/14 (2016.01) V23V41/00. Pryvod podachi shpyndelja sverdlyljnogho verstata / Novik M.A. , Didovecj V.Je., Nazarenko Je.V.; Vlasnyk NTUU «KPI», opubl. 25.10.2016-Bjul. 20.
 7. Gerts, E.V. (1969), Pnevmaticheskie privody [Pneumatic actuators], Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 8. Gerts, E.V. and Kreinin, M.A. (1975), Raschet pnevmoprivodov [Calculation of pneumatic drives], Mashinostroenie, Moscow. Russia.
 9. Novik, N.A. (1984), “Analiz dinamiki perekhodov vykhodnogo shtoka pnevmaticheskogo tsifrovogo privoda iz odnogo fiksirovanogo polozhennya v drugoe”, Tekhnologiya i avtomatizatsiya mashinostroeniya, no. 34, pp. 68-72.
 10. Berezyuk, N.T., Andrushchenko, A.G. and Moshchinskaya, S.S. (1978), Kodirovanie informatsii (dvoichnye kody) [Encoding information (binary codes)], Vishcha shkola, Kiev, Ukraine.
 11. Abramov, E.I., Kolisnichenko, A.M. and Maslov, V.T. (1977), Elementy gidroprivodov [Elements of hydraulic actuators], Technika, Kiev, Ukraine.

Published

2018-12-27

How to Cite

[1]
M. A. Novik and V. J. Didovec, “Development and investigation of pneumatic digital adjustment of alternative transmission of spindle of drilling machine”, Mech. Adv. Technol., vol. 84, no. 3(84), pp. 106–112, Dec. 2018.

Issue

Section

Original study