The concept and method of designing the equipment of the aggregate-assembly production of aircraft based on their electronic design

Authors

 • Andrii Kondratiev National Aerospace Universitry named after M. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute Chkalova str., 17, Kharkiv, Ukraine, 61070, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8101-1961
 • Vitalii Chitak ANTONOV Company, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2019.85.161863

Keywords:

concept, tooling design, aggregate-assembly production, electronic design and technological layout, integrated system, virtual reality

Abstract

A concept and a technique for designing the equipment for assembly-and-assembly production have been developed for practical implementation in the technological preparation of production using the example of the central section of the An 148 aircraft based on its electronic design and technology layout in the integrated CAD / CAM / CAE / PDM system and virtual reality .

Formulated basic requirements for assembly tooling in 3-D digital conditions.

design and technological preparation of production and the created electronic

design and technological documentation in the process of 3-D digital KTPP aggregatebut assembly production.

There are 3-D digital models of equipment, office equipment and tools on stationary equipment, robotic systems for opening holes and mounting hardware in stands and assembly devices, and other components.

The methodology and technological recommendations for the design of assembly devices developed on electronic models of components and assemblies, as well as the creation of electronic documentation for the assembly devices for assemblies and stocks of the general assembly of the center section in the corporate CAD / CAM / CAE / PDM and BP systems are developed.

The results of the development of the virtual reality software-technological complex are given on the example of the development of the directive technological process of assembling the wing center section of the An 148 aircraft using integrated systems.

Author Biographies

Andrii Kondratiev, National Aerospace Universitry named after M. Zhukovsky Kharkiv Aviation Institute Chkalova str., 17, Kharkiv, Ukraine, 61070

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of Department

Department of Rocket Design and Engineering

Vitalii Chitak, ANTONOV Company

Vice President of Operations,

References

 1. Chitak, V.G. (2018), “Sostoyanie i perspektivy razvitiya aviastroeniya Ukrainy v sovremennykh usloviyakh”, Voprosy proektirovaniya i proizvodstva konstruktsii letatel'nykh apparatov, Nats. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «KhAI», Vol. 94, no. 2, pp. 7-18.
 2. Chitak, V.G. (2018), “Analiz sovremennogo sostoyaniya informatsionnoi podderzhki avtomatizirovannykh tekhnologicheskikh protsessov proizvodstva otechestvennykh grazhdanskikh samoletov”, Voprosy proektirovaniya i proizvodstva konstruktsii letatel'nykh apparatov, Nats. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «KhAI», Vol. 95, no. 3, pp. 7–20.
 3. Bychkov, S.A. and Chitak, V.G. (2018), “Metodika realizatsii sistemy avtomatizirovannogo konstruirovaniya i izgotovleniya prisposoblenii pri tekhnologicheskoi podgotovke samoletostroitel'nogo proizvodstva v re-zhime virtual'noi real'nosti”, Otkrytye informatsionnye i komp'yuternye integriroavnnye tekhnologii, Nats. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «KhAI», no. 82, pp. 47-59.
 4. Chitak, V.G. (2018), “Kontseptsiya primeneniya programmnogo tekhnicheskogo kompleksa v srede virtual'noi real'nosti v 3D-tsifrovoi konstruktorsko-tekhnologicheskoi podgotovke proizvodstva agregatov samoletnykh konstruktsii”, Otkrytye informatsionnye i komp'yuternye integriro-avnnye tekhnologii, Nats. aerokosm. un-ta im. N.E. Zhukovskogo «KhAI», no. 83. pp. 35 – 45.
 5. Korol', V.N. and Matvienko, V.A. (2013), Sovremennye tendentsii tekhnologicheskoi modernizatsii proizvodstva grazhdanskikh samoletov, Tekhnologicheskie sistemy, vol. 62, no. 1, http://technological-systems.com/index.php/Home/article/view/255
 6. Abibov, A.L., Biryukov, M.N. and Boitsov, V.V. (1982), Tekhnologiya samoletostroeniya, Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 7. Babushkin, A.I. (1990), Modelirovanie i optimizatsiya sborki letatel'nykh apparatov, Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 8. Krivov, G.A., Tarasov, Yu.M., Gromashev, A.G. and Matvienko, V.A. (2015), “Obespechenie sootvetstviya novykh tekhnologii agregatno-sborochnogo proizvodstva grazhdanskikh samoletov trebovaniyam aviatsionnykh pravil, Mezhdunarodnaya entsiklopediya CALS-tekhnologii, Aviatsionno-kosmicheskoe mashinostroenie, Moscow, Russia.
 9. Boitsov, V.V., Ganikhanov, Sh.F. and Krysin, V.N. (1988), Sborka agregatov samoleta, Mashinostroenie, Moscow, Russia.
 10. Krivov, G.A., Zvorykin, K.O. and Matvienko, V.A. (2015), Mekhanizirovannye tekhnologii v sovremennom agregatnosborochnom proizvodstve samoletov, Mezhdunarodnaya entsiklopediya CALS-tekhnologii, Aviatsionno-kosmicheskoe mashinostroenie, Moscow, Russia.
 11. Krivov, G.A. and Zvorykin, K.O. (2018), “Klyuchevye tendentsii razvitiya mirovogo samoletostroeniya i uchastie v integratsionnykh protsessakh ukrainskikh predpriyatii”, Tekhnologicheskie sistemy, vol. 83, no. 2, http://technological-systems.com/index.php/Home/article/view/111/119. [dx.doi.org/10.29010/083.2]

Published

2019-04-14

How to Cite

[1]
A. Kondratiev and V. Chitak, “The concept and method of designing the equipment of the aggregate-assembly production of aircraft based on their electronic design”, Mech. Adv. Technol., no. 1(85), pp. 05–12, Apr. 2019.

Issue

Section

Original study