Damage model for calculating the failure of structural materials

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2019.87.189812

Keywords:

elasticity modules, damage, kinetic processes, loosening of material

Abstract

Abstract. In the paper are considered the processes of scattered damage accumulation  as multiscale and multistage kinetic processes that lead to degradation of the physical and mechanical properties of structural materials, such as elasticity modules and lead to structural changes in structural materials as a result of material loosening under external influences.

Damage components that, as a result of loosening, change the size and shape of the elementary volumes of structural elements under loads are considered.

In the paper we obtained a tensor of the fourth rank of the damage function and its first and second invariants. The effect of damage on the value of the effective stresses when stretching the plate with the hole are considered.

References

 1. Troshchenko, V.T., Krasovskii, A.Ya., Pokrovskii, V.V., Sosnovskii, L.A. and Strizhalo, V.A. (1993). Soprotivlenie materialov deformirovaniyu i razrusheniyu: Spravochnoe posobie [Strength of materials deformation and fracture: A Reference Guide]. Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine.
 2. Troshchenko, V.T., Lebedev, A.A. and Strizhalo V.A. (2000). Mekhanicheskoe povedenie materialov pri razlichnykh vidakh nagruzheniya. Logos, Kyiv, Ukraine
 3. Grabovskii, A.P. and Bondarets, A.A. (2013). ‘Deformatsionnye modeli kinetiki povrezhdaemosti konstruktsionnykh materialov pri uprugoplasticheskom deformirovanii’, Vestnik Gomel'skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. PO Sukhogo. Vol. 1(52).
 4. Bobyr, M. I., Khalimon, O. P., & Bondarets, O. A. (2012). ‘Modeling of scattered damage accumulation kinetics under combined stress’, Strength of Materials, 44(1), 20-26. doi: 10.1007/s11223-012-9344-y
 5. Hrabovskyi, A.P., Bondarets, O. A. and Babiienko, I. I. (2013). ‘Kinetyka nakopychennia poshkodzhen pry povtorno-zminnomu osovomu navantazhenni konstruktsiinykh materialiv’, Journal of Mechanical Engineering NTUU “Kyiv Polytechnic Institute, Vol. 3, 18–22.
 6. Lemaitre, J. (1990). Damage mechanics. The Bath Press, Great Britain.
 7. Ganczarski, A. and Barwacz, L. (2004) ‘Notes on Damage Effect Tensors of Two-Scalar Variables’, International Journal of Damage Mechanics, 13(3), pp. 287–295. doi: 10.1177/1056789504045442
 8. Tang, C. Y., Shen, W., Peng, L. H., & Lee, T. C. (2002). Characterization of Isotropic Damage Using Double Scalar Variables. International Journal of Damage Mechanics, 11(1), 3–25. https://doi.org/10.1106/105678902023194
 9. Khaneft A. V. (2009). Osnovy teorii uprugosti. Teoriya uprugosti: uchebnoe posobie. Kemerovskii gosudarstvennyi universitet, Kemerovo, Russia, 70–75.
 10. Novozhilov V. V. and Novozhilov, Yu. I. (1990). Kadashevich Mikronapryazheniya v konstruktsionnykh materialakh,: Mashinostroenie, Leningrad, Russia.
 11. Novozhilov V. V. (1965). ‘O plasticheskom razrykhlenii’, Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 4, 681–689.
 12. Novozhilov V. V., Kadashevich, Yu. I. and Rybakina O. G. (1983). Razrykhlenie i kriterii razrusheniya v usloviyakh polzuchesti, tom 270, no. 4, 831–835
 13. Bobyr, M.I., Hrabovskyi, A. P., Khalimon, O. P., Tymoshenko, O. V. and Maslo O. M. (2007). ‘Kinetyka rozsiianoho ruinuvannia metalevykh konstruktsiinykh materialiv pry pruzhno-plastychnomu deformuvanni’, Journal Strength of Materials, 3, 23–34.
 14. Bobyr, M. I., Hrabovskyi, A. P., Khalimon, O. P. and Tymoshenko, O. V. (2006). ‘Vplyv pruzhno-plastychnoho deformuvannia na fizyko-mekhanichni kharakterystyky materialiv’, DNTU Progressivnye tekhnologii i sistemy mashinostroeniya, 32, Mezhdunarodnyi sbornik nauchnykh trudov, 9–13.
 15. Ashkenazi, E. K. and Ganov E. V. (1980). Anizotropiya konstruktsionnykh materialov.: Mashinostroenie, Leningrad, Russian.
 16. Rashevskii, P.K. (1967). Rimanova geometriya i tenzornyi analiz, 3rd. ed., Nauka, Moscow, Russia.

Published

2019-12-27

How to Cite

[1]
O. Bondarets, A. Grabovskyi, and I. Babiienko, “Damage model for calculating the failure of structural materials”, Mech. Adv. Technol., no. 3(87), pp. 38–46, Dec. 2019.

Issue

Section

Mechanics