Vibroresonant cavitator for homogenization of freshwater algae as raw materials for bioenergy

Authors

 • I. S. Aftanaziv Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • L. R. Strutynsʹka Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • O. I. Strohan Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 • I. H. Svidrak Lviv Polytechnic National University, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2020.89.210845

Keywords:

blue-green algae, cyanobacteria, ecology, water, biogas, technology, cavitation, vibrocavitation, electromagnet

Abstract

The technological process of processing blue-green algae of freshwater reservoirs into biogas has been improved. To increase the productivity of the biogas fermentation process, a new design of vibration-resonant cavitator was created. Productivity of the developed cavitator reaches 0,751,0 m3/h. with a cross section of the working chamber of 10 inches. The use of the cavitation treatment of algae suspension at the stage of preparation of the algae suspension allows to increase the fermentation of biogas from biomass by 25 ÷ 30 %. The aim of the work is to improve the technological process of fermentation of biogas from blue-green algae, as well as to develop a suitable design of the vibrocavitator. The main objectives of the study are to develop the design of vibrocavitators with electromagnetic drive and study the effectiveness of their use for homogenization of blue-green algae in the process of their processing into biogas.

The results of the study allow to increase the productivity of the technology of algae processing into biogas, as well as to improve the ecological condition of water bodies and the environment by removing harmful blue-green algae from the water.

References

 1. Malʹovanyy, M.S., Synelʹnikov, O.D., Kharlamova, O.V. and Malʹovanyy, A.M. (2014), “Optymalʹni umovy otrymannya enerhiyi iz tsianobakteriy”, Khimichna promyslovistʹ Ukrayiny, no. 5, pp. 39–43.
 2. Malovanyy, Myroslav, Nykyforov, Volodymyr, Kharlamova, Olena, Synelnikov, Olexander and Dereyko, Khrystyna (2016), “Reduction of the environmental threat from uncontrolled development of cyanobacteria in waters of Dnipro reservoirs”, Environmental Problems, no. 1, pp. 61–64.
 3. Nikiforov, V.V. (2010), “O prirodookhrannykh i energosberegayushchikh perspektivakh ispol'zovaniya sinezelenykh vodorosley”, Promyshlennaya botanika, vol. 10, pp. 193–196.
 4. Choi, S.P., Nguyen, M.T. and Sim, S.J. (2010), “Enzymatic pretreatment of Chlamydomonas reinhardtii biomass for ethanol production”, Bioresour Technol., no. 101, pp. 5330–5336, 10.1016/j.biortech.2010.02.026.
 5. Harun, R., Jason, W., Cherrington, T. and Danquah, M.K. (2011), “Exploring alkaline pre-treatment of microalgal biomass for bioethanol production”, Appl Energy, no. 88, pp. 3464–3467, 10.1016/j.apenergy.2010.10.048.
 6. Li, Y., Wang, B., Wu, N. and Lan, C.Q. (2008), “Effects of nitrogen sources on cell growth and lipid production of Neochloris oleoabundans”, Applied Microbiology and Biotechnology, vol. 4, no. 81, pp. 629–636.
 7. Hossain, A., Salleh, A., Boyce, A.N. Chowdhury, P. and Naqiuddin, M. (2008), “Biodiesel fuel production from algae as renewable energy”, American Journal of Biochemistry and Biotechnology, vol. 3, no. 4, pp. 250–254.
 8. Mata, Teresa M., Martins, Antonio A. and Caetano, Nidia S. (2010), “Microalgae for biodiesel production and other applications: A review”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 14, no. 1, pp. 217–232.
 9. Vitenʹko, T.M. (2009), Hidrodynamichna kavitatsiya u masoobminnykh, khimichnykh i biolohichnykh protsesakh [Hydrodynamic cavitation in mass transfer, chemical and biological processes], monohrafiya, Vyd-vo TDUT im. I.Pulyuya, Ternopilʹ, Ukraine.
 10. Silin, R.I., Baran, B.A. and Hordyeyev, A.I. (2009), Vlastyvosti vody ta suchasni sposoby yiyi ochyshchennya: monohrafiya, KHNU, Khmelʹnytsʹkyy, Ukraine.
 11. Vitenʹko, T.M. (2010), Mekhanizm ta kinetychni zakonomirnosti intensyfikuyuchoyi diyi hidrodynamichnoyi kavitatsiyi u khimiko-tekhnolohichnykh protsesakh: dys. … d-ra tekhn, Nauk, Lʹviv, Ukraine.
 12. Shevchuk, L.I., Aftanaziv, I.S., Strohan, O.I. and Kovalʹ, I.Z. (2012), “Avtonomnyy kavitator dlya znezarazhennya tsianobakteriy ta aeratsiyi vody vidkrytykh vodoym”, Vodne hospodarstvo Ukrayiny, pp. 30–36.
 13. Shevchuk, L.I. Aftanaziv I.S., Strohan O.I., Starchevsʹkyy V.L. (2013), “Nyzʹkochastotni vibrorezonansni kavitatory, monohrafiya, Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoyi politekhniky, Lʹviv, Ukraine.
 14. Rodolfi, L., Zittelli, G.C., Bassi, N., Padovani, G., Biondi, N., Bonini, G. and dr. (2009), “Microalgae for oil: strain selection, induction of lipid synthesis and outdoor mass cultivation in a low-cost photobioreactor”, Biotechnology and Bioengineering, vol. 1, no. 102, pp. 100–112.
 15. Chisti, Y. (2007), “Biodiesel from microalgae”, Biotechnology Advances, vol. 3, no. 25, pp. 294–306.
 16. Malovanyy, M., Nikiforov, V., Kharlamova, O. and Synelnikov, O. (2016), “Production of renewable energy resources via complex treatment of cyanobacteria biomass”, Chemistry &amp, Chemical Technology, vol. 10, no. 2, pp. 251–254.
 17. Lanetsʹ, O.S. (2008), Vysokoefektyvni mizhrezonansni vibratsiyni mashyny z elektromahnitnym pryvodom (Teoretychni osnovy ta praktyka stvorennya), monohrafiya, Vyd-vo Nats. Un-tu “Lʹvivsʹka politekhnika”, Lʹviv, Ukraine.

Published

2020-09-01

How to Cite

[1]
I. S. Aftanaziv, L. R. Strutynsʹka, O. I. Strohan, and I. H. Svidrak, “Vibroresonant cavitator for homogenization of freshwater algae as raw materials for bioenergy”, Mech. Adv. Technol., no. 2(89), Sep. 2020.

Issue

Section

Mechanics