Development of a tool module for external intermittent grinding with the activation of the cutting fluid

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2021.5.2.234543

Keywords:

tool module, intermittent grinding, hydrodynamic cavitation, assembling grinding wheel, cutting fluid, mathematical model, abrasive sticks, machining operations, cylindrical grinder, control systems, adaptive control

Abstract

An instrumental module for external circular grinding has been developed, using methods of intermittent processing with replaceable abrasive bars with a combined supply of coolant through the pores of the bars and through the channels between them, with its activation in special cavitation nozzles.

Is to develop a method for circular external inter-mittent grinding and a tool module that ensures stable operation of the wheel and efficient supply of cutting fluid to the cutting zone. The tool module of the assembling grinding wheel has been developed, which provides the effect of intermittent grinding with the supply of cutting fluid through the abrasive bars and the gap between them.

References

 1. A.V. Yakimov, Preryvistoe shlifovanie. Kiev, Ukraine: Vishcha shkola, 1986.
 2. A.V.Yakimov et al., Upravlenie protsessom shlifovaniya. Kiev, Ukraine: Tekhnіka, 1983.
 3. A.V. Yakimov, Optimizatsiya protsessa shlifovaniya. Moscow, Russia: Mashinostroenie, 1975.
 4. F.V. Novikov and A.A. Yakimov, “K voprosu o sushchnosti preryvistogo shlifovaniya. Vysokie tekhnologii mashinostroeni-ya”, Sbornik nauchnykh trudov NTU “KhPI”, Vol. 4, No. 1, 2001.
 5. M.M. Gasanov and E.V. Naboka, “Analiz vzaimodeistviya almaznogo kruga s obrabatyvaemym materialom”, Vesnik Natsion-al'nogo tekhnicheskogo universiteta, No. 16, pp. 45–48, 2003.
 6. Yu.A. Sizyi et al., “Podacha SOZh cherez radial'nye kanaly shlifoval'nogo kruga”, Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіver-sitetu, Zbіrnik naukovikh prats'. Tematichnii vipusk: Tekhnologії v mashinobuduvannі, No. 25, pp. 25–32, 2010.
 7. A.V. Fesenko and Yu.N. Lyubimyi, “Povyshenie effektivnosti shlifovaniya pri gidrodinamicheskoi obrabotk SOZh”, Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu, Zbіrnik naukovikh prats'. Tematichnii vipusk: Tekhnologії v mashinobuduvannі, No. 49, 2010.
 8. Yu.A. Sizyi, A.V. Fesenko, Yu.N. Lyubimyi, “Teplonapryazhennost' protsessa kruglogo preryvistogo shlifovaniya s okhla-zhdeniem”, Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu, Zbіrnik naukovikh prats'. Tematichnii vipusk: Tekhnologії v mash-inobuduvannі, No. 40, pp. 94–103, 2010.
 9. E.S. Kiselev, Intensifikatsiya protsessov mekhanicheskoi obrabotki ispol'zovaniem energii ul'trazvukovogo polya, Ul'yanovsk, Russia: UlGTU, 2003.
 10. A.V. Fesenko and Yu.M. Lyubimii, “Zbіrnii shlіfuval'nii krug”, Patent na korisnu model' No. 56635. Ukraїna, MPK (2011) V24D 5/00. No. u 2010 07045; opubl. 25.01.2011, Byul. No. 2.
 11. E.N. Maslov, Teoriya shlifovaniya materialov, Moscow, Russia: Mashinostroenie, 1974.
 12. Yu.A. Sizyi et al., “Matematicheskoe modelirovanie dinamiki preryvistogo shlifovaniya”, Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu, Zbіrnik naukovikh prats'. Tematichnii vipusk: Tekhnologії v mashinobuduvannі, No. 24, pp, 40–49, 2010.
 13. A.V. Fesenko and Yu.N. Lyubimyi, “Povyshenie effektivnosti shlifovaniya pri aktivatsii i ratsional'nom ispol'zovanii SOZh”, Vіsnik Natsіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu, Zbіrnik naukovikh prats'. Tematichnii vipusk: Tekhnologії v mashino-buduvannі, No. 41, pp. 71–100, 2010.
 14. A.V. Fesenko and Yu.M. Lyubimii, “Pristrіi dlya p1dvedennya mastil'no-okholodnzhuyuchoї rіdini”, No. 56655 Ukraїna, MPK (2011) V24D 5/00, No. u 2010 07262, opubl. 25.01.2011, Byul. No. 2.

Downloads

Published

2021-11-09

How to Cite

[1]
A. Fesenko, F. Yevsiukova, and O. Naboka, “Development of a tool module for external intermittent grinding with the activation of the cutting fluid”, Mech. Adv. Technol., vol. 5, no. 2, pp. 218–227, Nov. 2021.

Issue

Section

Up-to-date machines and the technologies of mechanical engineering