Cavitation treatment of water-fuel mixture for internal combustion engines

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2021.5.2.245004

Keywords:

fuel, water, gasoline, cavitation, electromagnetic drive, cavitation exciter, completeness of fuel combustion, gasoline economy, ecological ecology

Abstract

The efficiency of cavitation treatment of water-gasoline fuel mixture for power supply of automobile internal combustion engines has been experimentally investigated. It is established that cavitation treatment of this fuel mixture allows to increase the water content in it up to 15–17%, reducing the engine power by only 6–7%. This allows up to 10–15% to increase the cost of gasoline when running engines in city traffic jams and on flat and sloping sections of highways.

The description of the automobile electromagnetic vibrating cavitator developed for cavitation processing of water-gasoline fuel which not only provides fuel, economy, but also increases degree of completeness of combustion of water-gasoline fuel mix is resulted. As a result, the ecology of the environment is improving.

References

 1. A.F. Luhovskoi, “Podhotovka toplyvnoi smesy v DVS s pomoshchiu ultrazvuka”, Vestnik Nacional'nogo tehnicheskogo universiteta “Kievskij politehnicheskij institute”. Serija mashinostroenie, No. 32, pp. 209–213, 1997.
 2. A.F. Luhovskoi, “Prymenenye pezoэlektrycheskykh preobrazovatelei kak put sovershenstvovanyia system podhotovky y po-dachy toplyva v DVS”, Vestnik Nacional'nogo tehnicheskogo universiteta “Kievskij politehnicheskij institute”. Serija mashinostroenie, No. 32, pp. 34–38, 1997.
 3. A.F. Luhovskoi, “Ultrazvukovoe raspыlenye v systemakh podhotovky toplyvno-vozdushnoi smesy”, Tekhnika v silskohospo-darskomu vyrobnytstvi, haluzeve mashynobuduvannia, avtomatyzatsiia, No. 7, pp. 30–33, 2000.
 4. O.F. Luhovskyi, V.I. Chornyi and O.I. Yeremenko, “Pidvyshchennia efektyvnosti dvyhuna vnutrishnoho zghoriannia za rakhunok ultrazvukovoi doobrobky palyva”, in Proc. 3th Int. Conf. Suchasni tekhnolohii v aerokosmichnomu kompleksi, 1997, pp. 169–171.
 5. A.F. Lugovskoi, V.I. Chopnyi and A.I. Epemenko, “Podgotovka toplivnoi smesi v kapbyupatopnykh sistemakh pitaniya DVS s pomoshch'yu ul'tpazvukovogo dispepgatopa s padial'no-izgibnymi kolebaniyami”, in Proc. Int. Conf. Proghresyvna tekhnika i tekhnologhija mashynobuduvannja, ppyladobuduvannja i zvapjuvaljnogho vyrobnyctva, 1998, T. III, pp. 341–346.
 6. V.I. Chornyi, O.F. Luhovskyi and Y.S. Prylypko, 2001, Prystrii ultrazvukovoi obrobky palyva v dvyhunakh vnutrishnoho zghoriannia, UA 42827, 15.11.01. Bul. 10.
 7. Y.M. Fedotkyn, Yntensyfykatsyia tekhnolohycheskykh protsessov, Kyiv: Vyshcha shkola. Holovnoe yzd-vo, 1979.
 8. Y.M. Fedotkyn and A.F. Nemchyn, Yspolzovanye kavytatsyy v tekhnolohycheskykh protsesakh, Kyiv: Vyshcha shk. Yzd-vo pry Kyev. un-te, 1984.
 9. I.M. Fedotkin and I.S. Gulyi, Kavitatsiya, kavitatsionnaya tekhnika i tekhnologiya, ikh ispol'zovanie v promyshlennosti (Teoret-icheskie osnovy proizvodstva izbytochnoi energii, raschet i konstruirovanie kavitatsionnykh teplogeneratorov), Kyiv: AO “HLAZ”, 2000, Pat. 11.
 10. L.I. Shevchuk et al., Nyzkochastotni vibrorezonansni kavitatory: monohrafiia, Lviv: Lvivskoi politekhniky, 2013.
 11. L.I. Shevchuk and V.L. Starchevskyi, Kavitatsiia. Fizychni, khimichni, biolohichni ta tekhnolohichni aspekty, Lviv: Lvivskoi politekhniky, 2014.
 12. A.F. Luhovskoi et al., Ultrazvukove kavytatsyonnыe tekhnolohy v mashynostroenyy y medytsyne. Vestnik Nacional'nogo tehnicheskogo universiteta “Kievskij politehnicheskij institute”. Serija mashinostroenie. 2006. No. 48. pp. 228–233.

Published

2021-11-09

How to Cite

[1]
I. Aftanaziv, L. Shevchuk, O. Strogan, and L. Strutynska, “Cavitation treatment of water-fuel mixture for internal combustion engines ”, Mech. Adv. Technol., vol. 5, no. 2, pp. 228–235, Nov. 2021.

Issue

Section

Up-to-date machines and the technologies of mechanical engineering