Kinetics of Damage of Materials under Various Regimes of Re-Changeable Loads

Authors

 • Anatoliy Grabovsky Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine
 • Oleksandr Bondarets Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine
 • Iryna Babiienko Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4120-3731

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2021.5.3.248026

Keywords:

damage kinetics, engineering facilities, soft and hard load mode, damage factor, equipment life

Abstract

Kinetics of accumulation of damages in engineering objects, which work at repeated-alternating soft and hard modes of loading of details and elements of constructions of vehicles (cars, cars, railway transport, etc.). When changing the direction of the load force to the opposite in the structural material there is a phenomenon of changing the kinetics of accumulation of damage, ie the damage factor at separation and shear changes, which affects the effective stresses and service life of equipment. This effect of the factor of the influence of repeated variables on the redistribution of the kinetics of damage accumulation is considered experimentally for materials with different plastic properties

References

 1. M.I. Bobyr et al., “Vplyv pruzhno-plastychnoho deformuvannia na fizykomekhanichni kharakterystyky materialiv”, in Proc. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats Prohresyvni tekhnolohii i systemy mashynobuduvannia, Vol. 32, 2006, pp. 9–13.
 2. M.I. Bobyr et al., “Kinetyka rozsiianoho ruinuvannia metalevykh konstruktsiinykh materialiv pry pruzhno-plastychnomu deformuvanni”, Strength of Materials, Vol. 3, 2007, pp. 23–34.
 3. N.I. Bobyr’ and V.V. Koval’, “Damage Contribution to the Assessment of the Stress-Strain State of Structure Elements,”
 4. Strength of Materials, 49 (3), 2017, pp. 361–368. doi: 10.1007/s11223-017-9876-2
 5. J. Lemaitry, Damage mechanics, The Bath Press, Great Britain, 1990, 556p.
 6. V.V. Novozhilov et al., Mikronapryazheniya v konstruktsionnykh materialakh, Leningrad: Mashinostroenie, 1990.
 7. V.V. Novozhilov, “O plasticheskom razrykhlenii,” PMM, Vol. 4, 1965, pp.681–689.
 8. V.V. Novozhilov et al., “Razrykhlenie i kriterii razrusheniya v usloviyakh polzuchesti,” in Doklady AN SSSR. Vol. 270,
 9. No. 4. pp. 831-835.
 10. A.P. Grabovskii and A.A. Bondarets, “Deformatsionnye modeli kinetiki povrezhdaemosti konstruktsionnykh materialov pri uprugoplasticheskom deformirovanii,” Vestnik Gomel'skogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. P.O. Sukhogo, No. 1 (52), 2013.
 11. A.P. Grabovskii et al., “Damage to engineering objects during re-static alternating load modes,” in Proc. XXII International Scientific and Technical Conference “Progressive Engineering, Technology and Engineering Education”, 2021.
 12. DOI: https://doi.org/10.20535/2409-7160.2021.XXII.240400
 13. V.T. Troshchenko et al., Soprotivlenie materialov deformirovaniyu i razrusheniyu: Spravochnoe posobie, V 2-kh ch., Kiev: Nauk. dumka, 1993.
 14. V.T. Troshchenko et al., Mekhanicheskoe povedenie materialov pri razlichnykh vidakh nagruzheniya, Kyiv: Logos, 2000.
 15. O. Bondarets et al., “Damage model for calculating the failure of structural materials”, Mech. Adv. Technol., no. 3 (87), 2019, pp. 38–46. DOI: 10.20535/2521-1943.2019.87.189812

Published

2021-12-27

How to Cite

[1]
A. Grabovsky, O. Bondarets, and I. Babiienko, “Kinetics of Damage of Materials under Various Regimes of Re-Changeable Loads”, Mech. Adv. Technol., vol. 5, no. 3, pp. 325–331, Dec. 2021.

Issue

Section

Mechanics