Fatigue resistance of metal construction materials and its relationship with changes in the state of thin surface layers

Authors

 • Anatoliy Pogrebniak Institute of Mechanics named after S.P. Tymoshenko, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
 • Valentyna Kasperska Institute of Mechanics named after S.P. Tymoshenko, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2022.6.2.261035

Keywords:

high-cycle loading, fatigue characteristics, micro-hardness, surface layer, barrier layer

Abstract

The paper considers the proven clear relationship between the fatigue resistance of a number of structural materials and the processes occurring in their thin surface layers. The fatigue studies of the samples were carried out over a wide range of temperatures and amplitudes of cyclic stresses under uniaxial tension-compression with simultaneous microhardness measurement of the thickness of the hardened surface layer. On the basis of experimental studies of the fatigue of metallic structural materials, using the microhardness method, the regularities of hardening (softening) of their surface layer are established depending on the level of the amplitude of high-cycle loading and temperature. A method for the accelerated determination of the fatigue limit of structural materials based on the determination of microhardness during cyclic loading has been developed and tested. The dependence of the formed hardened film of the surface layer on the level of plasticity of the material has been established - the greater its plasticity, the thicker the resulting hardened film. With an increase in the amplitude of cyclic loading, the thickness of the hardened surface layer decreases.

References

 1. H.J. Gough, “The Fatigue of Metals”, Greenwood & Son, 1924.
 2. S.F. Medvedev, “Cyklicheskaya prochnost metallov”, Mashgiz, 1961.
 3. S. Kocanda, “Ustalostnoe rasrushenie metallov”, Metallurgia, 1976.
 4. P.G. Forrest, “Fatigue of Metals”, Pergamon Press Ltd, 1962.
 5. S.V. Serensen, V.P. Kogaev and R.М. Shneyderovich, “Nesushchaya sposobnost i raschety detalei mashin na prochnost”, Mashinostroenie, 488 р., 1975.
 6. V.T. Troshchenko et al., Prochnost' materialov i konstruktsiy, Institut problem prochnosti im. G.S.Pisarenko NAN Ukrainy, 2009.
 7. S.R. Ignatovich and M.V. Karuskevich, Monitoring vyrabotki ustalostnogo resursa letatel'nykh apparatov, NAUK, 2014.
 8. V.P. Golub and A.D. Pogrebnyak, Vysokotemperaturnoye razrusheniye materialov pri tsiklicheskom nagruzhenii, Nauk. dumka, 1994.
 9. V.A. Shonin, “Rol' zashchitnogo pokrytiya v svarnykh soyedineniyakh alyuminiyevogo splava na soprotivleniye us-talosti”, Avtomaticheskaya svarka, рр. 23–26, 2009.
 10. S.R. Ignatovich and S.S. Yutskevich, “Kontrol' ustalosti splava D16AT po kharakteristikam deformatsionnogo rel'yefa poverkhnosti”, Fiziko-khimicheskaya mekhanika materialov, Vol. 47, no. 5, рр. 60–65, 2011.
 11. N.N. Davidenkov, “Ustalost metallov”, Zhurnal technicheskoy fiziki, Vol. 14, no. 9, pp. 507–514, 1944.
 12. V.P. Alechin, Fizika prochnosti i plastichnosti poverhnostnyh sloev materialov, Nauka, 1983.
 13. T.Yu. Jakovleva, Lokal'naya plasticheskaya deformatsiya i ustalost' metallov, Naukova dumka, 2003.
 14. V.S. Ivanova, V.F. Terentev, V.G. Poida, “Osobennosti povedeniya poverkhnostnogo sloya metallov pri razlichnykh usloviyakh nagruzheniya”, Metallofizika. Resp. mezhved. sb., Kyiv: Nauk. dumka, Vol. 43, рр. 63-82, 1972.
 15. J.R. Kramer, Trans. Met. Soc. AIME, Vol. 221, no. 5, pp. 989–998, 1961.
 16. O.Yu. Kramarenko, A.V. Kulikovskaya, “Primeneniye metoda mikrotverdosti pri otsenke ustalostnogo povrezhdeniya”, Zavod. laboratory, no. 1, pp. 80–85, 1972.
 17. M.E. Garf et al., “Ustanovka dlya vysokotemperaturnykh ispytaniy obraztsov na ustalost' pri osevom nagruzhenii”, Prikl. mekhanika, Vol. 10, no. 5, рр. 94–100, 1974.
 18. A.V. Zheldubovskiy, “Ustanovka dlya issledovaniya mikrotverdosti zharoprochnykh materialov v protsesse vysokotem-peraturnogo tsiklicheskogo nagruzheniya”, Probl. prochnosti, nо. 9, рр. 111–114, 1981.
 19. V.T. Troshchenko, L.A. Khamaza and G.V. Tsybanev, „Metody uskorennogo opredeleniya predelov vynoslivosti metal-lov na osnove deformatsionnykh i energeticheskikh kriteriyev”, Nauk. dumka, 175 р., 1979.

Published

2022-10-01

How to Cite

[1]
A. Pogrebniak and V. Kasperska, “Fatigue resistance of metal construction materials and its relationship with changes in the state of thin surface layers”, Mech. Adv. Technol., vol. 6, no. 2, pp. 143–150, Oct. 2022.

Issue

Section

Mechanics