Дослідження енергетичного балансу гідравлічної системи з нерегульованим насосом і переливним клапаном

Олег Васильович Левченко

Анотація


Проаналізовано основні схемні реалізації енергетичного рівня промислових гідравлічних систем. Було розглянуто структуру та склад апаратної частини системи з нерегульованим насосом та переливним клапаном з ручним регулюванням. Проведено дослідження енергетичного балансу гідравлічної системи з нерегульованим насосом та переливним клапаном при 5-ти можливих поперечних перерізах регульованого дроселя. Для кожного з положень визначено величину та ефективність споживання енергії, а також величину втрат енергії гідравлічної системи. Встановлено розподіл втрат енергії між виконавчим пристроєм, насосом, дроселем та переливним клапаном при різних режимах роботи гідравлічної системи. Зміна енергоефективності гідравлічної системи визначалася при різних умовах експлуатації. Графіки зміни енергетичного балансу були отримані в межах діапазону регулювання гідравлічної системи з нерегульованим насосом та переливним клапаном.

Ключові слова


гідравлічна система; енергетичний баланс; нерегульований насос; переливний клапан

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Stefan Heitziga, Sebastian Sgroa (2012), “Heinrich Theissena Energy Efficiency of Hydraulic Systems with Shared Digital Pumps”, International Journal of Fluid Power, Vol. 13, no. 3, pp. 49-57.

Wu, P., Lai, Z., Wu, D., Wang, L. (2014), “Optimization Research of Parallel Pump System for Improving Energy Efficiency”. J. Water Resour. Plann. Manage., 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000493, 04014094.

Miller, R., Liberi, T., Scioscia, J. (2015), Analyzing Pump Energy through Hydraulic Modeling, Pipelines: pp. 869-877.

Oscar R., Peña Michael J. (2015), “Leamy An efficient architecture for energy recovery in hydraulic elevators”, International Journal of Fluid Power, Vol. 16, no. 2, pp. 83-98.

Lisa Guana (2015), Guangnan Chenb Pumping Systems: Design and Energy Efficiency, Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, Second Edition.

Matti Karvonena, Mikko Heikkiläa, Mikko Huovaa, Matti Linjamaa (2014), “Analysis by Simulation of Different Control Algorithms of A Digital Hydraulic Two-Actuator System”, International Journal of Fluid Power, Vol. 15, no. 1, , pp. 33-44.

Gubarev, A.P., Kozynets, D.A., Levchenko, O.V. (2005), MAS-1.0 – Uproshchennoe modelyrovanye mnohopryvodnykh hydropnevmatycheskykh system tsyklycheskoho deystvyya, Zbirnyk statey, Kramators'k, Russia.

Gubarev, A.P., Kozynets, D.A., Levchenko, O.V. (2004), “Proverka lohyky funktsyonyrovanyya tsyklovykh system hydravlycheskykh, pnevmatycheskykh pryvodov”, Vseukrayinskyy naukovo-tekhnichnyy zhurnal Promyslova hidravlika i pnevmatyka no 3, pp. 64-69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Stefan Heitziga, Sebastian Sgroa, Heinrich Theissena Energy Efficiency of Hydraulic Systems with Shared Digital Pumps / International Journal of Fluid Power Volume 13, Issue 3, 2012, pages 49-57.
  2. Wu, P., Lai, Z., Wu, D., Wang, L. (2014). “Optimization Research of Parallel Pump System for Improving Energy Efficiency”. J. Water Resour. Plann. Manage., 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000493, 04014094.
  3. Miller, R., Liberi, T., Scioscia, J. Analyzing Pump Energy through Hydraulic Modeling / Pipelines 2015: pp. 869-877.
  4. Oscar R., Peña  Michael J. Leamy An efficient architecture for energy recovery in hydraulic elevators / International Journal of Fluid Power, Volume 16, Issue 2, 2015, pages 83-98.
  5. Lisa Guana, Guangnan Chenb Pumping Systems: Design and Energy Efficiency / Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, Second Edition, 2015.
  6. Matti Karvonena, Mikko Heikkiläa, Mikko Huovaa, Matti Linjamaa Analysis by Simulation of Different Control Algorithms of A Digital Hydraulic Two-Actuator System / International Journal of Fluid Power Volume 15, Issue 1, 2014, pages 33-44.
  7. Губарев А.П., Козинец Д.А., Левченко О.В. МАS-1.0 – Упрощенное моделирование многоприводных гидропневматических систем циклического действия/ Збірник статей, Краматорськ, 2005.
  8. Губарев А.П., Козинец Д.А., Левченко О.В. Проверка логики функционирования цикловых систем гидравлических и пневматических приводов/Всеукраїнський науково-технічний журнал “Промислова гідравліка і пневматика” №3.- 2004.- с. 64-69.
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2017.80.111969

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/