Аналіз формозміни та деформованого стану тонкостінної трубної заготовки за новим способом деформування

О. E. Markov, A. О. Sharun, A. V. Gerasimenko, М. S. Kosilov

Анотація


Збільшення потужностей енергетичних установок потребує виготовлення продукції високої якості. Найбільш доцільно отримувати таку продукцію методами кування, тому що ці методи дозволяють отримувати поковки з високою проробкою структури металу. Метою роботи є аналіз формозміни і деформованого стану поковки, отриманої методами кування на циліндричній оправці вирізними радіусними бойками зі скосами. У роботі створена скінченно-елементна модель протягування трубної заготовки, розроблені рекомендацій щодо вибору оптимальної форми заготовки, інструменту та режиму деформування. Результати роботи дозволили встановити рекомендації для виготовлення унікальної продукції високої якості з мінімальними припусками та витратами на спеціальний інструмент.

Ключові слова


Деформований стан; формозміна; трубна заготовка; радіусні бойки; циліндрічна оправка; поковка

Повний текст:

PDF

Посилання


Volodin, A. M., Lazorkin, V.A., Sorokin, V.A., Petrov, N.P., Rahmanin, A.V. and Petrov, P.N. Sposob izgotovlenija polyh pokovok, MPK: B21K 21/00; B21J 1/04, zajavitel' i patentoobladatel' OAO “Tjazhpressmash”, № 2010112083/02, zajavl. 29.03.2010, opubl. 10.01.2012, Bjul. № 1, 6 p, Russian, Pat. 2438826.

Yong Li, Jinlong Huang, Guangwen Huang, Wei Wang, Jucong Chen, Zhixin Zeng (2014), “Comparison of radial forging between the two and threesplit dies of a thinwalled copper tube during tube sinking”, Materials and Design, no 56, PP. 822–832.

Ameli, A., Movahhedy, M.R. (2007), “A parametric study on residual stresses and forging load in cold radial forging process”, Int J Adv Manuf Techno, no 33, РP. 7–17.

Veretennikov, Je.V. Onishhenko, A.K. Mishulin, A.A. Seliverstova, I.P. and Kuz'menko A.M., Sposob kovki polyh pokovok bol'shogo diametra, A.s. 1338949 SSSR, MPK: B21J 5/00, №3991993/25-27, zajavleno 23.10.85, opubl. 23.09.87, Bjul. №35, p. 3 .

Veretennikov, Je.V., Onishhenko, A.K., Mishulin, A.A., Seliverstova, I.P. and Kuz'menko, A.M., Sposob kovki polyh pokovok bol'shogo diametra, A.s. 1338949 SSSR, MPK: B21J 5/00, №3991993/25-27, zajavleno 23.10.85, opubl. 23.09.87, Bjul. № 35, p. 3.

Kargin, B.S. and Kotova, E.S. (2013), “Sravnenie proizvoditel'nosti pri protjazhke pustotelyh pokovok na opravke kombinirovannymi i vyreznymi bojkami”, Vіsnik priazovs'kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Ser. Tehnіchnі nauki, no 27, PP. 49–52.

Markov, O.Є., Zligorєv, V.M., Sharun, A.O., Koljadenko, A.V., Shevcov, S.O. and Ovsjannіkova, G.O., Sposіb vigotovlennja porozhnistih tonkostіnnih pokovok, MPK: B21J 5/00, zajavnik ta vlasnik DDMA, Kramators'k, №u201612412, zajavl. 06.12.2016, opubl. 25.05.2017, Bjul. № 10, 5 p., іl., Ukraina, Pat. 116546.

Zhbankov, I.G., Markov, O.E. and Perig, A.V. (2014), “Rational parameters of profiled workpieces”, International journal of advanced manufacturing technology, Vol. 72 (5-8), pp. 865-872, https://doi.org/10.1007/s00170-014-5727-5

Markov, O.E. (2012), “Forging of large pieces by tapered faces”, Steel in translation, Vol. 42 (12), pp. 808 – 810. http://dx.doi.org/10.3103/S0967091212120054

Markov, O.E., Perig, A.V., Markova, M.A. and Zlygoriev, V.N. (2016), “Development of a new process for forging plates using intensive plastic deformation”, International journal of advanced manufacturing technology, vol. 83 (9-12), pp. 2159-2174, http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015- 8217-5

Markov, O.E., Perig, A.V., Zlygoriev, V.N., Markova, M.A. and Grin, A.G. (2017), A new process for forging shafts with convex dies. Research into the stressed state, International journal of advanced manufacturing technology, vol. 90 (1-4), pp. 801–818.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Пат. 2438826 Российская федирация, МПК: B21K 21/00; B21J 1/04. Способ изготовления полых поковок/ Володин А. М., Лазоркин В. А., Сорокин В. А., Петров Н. П., Рахманин А. В., Петров П. Н.; заявитель и патентообладатель ОАО "Тяжпрессмаш". – № 2010112083/02; заявл. 29.03.2010; опубл. 10.01.2012; Бюл. № 1. – 6 с.
 2. Comparison of radial forging between the two and threesplit dies of a thinwalled copper tube during tube sinking / Yong Li, Jinlong Huang, Guangwen Huang, Wei Wang, Jucong Chen, Zhixin Zeng // Materials and Design 56 (2014). – P 822–832.
 3. Ameli, А. A parametric study on residual stresses and forging load in cold radial forging process / A. Ameli, M. R. Movahhedy // Int J Adv Manuf Technol. – № 33 (2007). – Р 7–17.
 4. А.с. 1814955 СССР, МПК: B21J 5/00. Способ протяжки полых заготовок / Г. А. Пименов, О.А. Кобелев, В. П. Кучумов, А. Г. Токарев, В. Д. Рогаль, В. Н. Звонарёв (СССР). – №4802775/27; заявлено 30.01.90; опубл. 15.05.1993, Бюл. № 18. – 3 с. :ил.
 5. А.с. 1338949 СССР, МПК: B21J 5/00. Способ ковки полых поковок большого диаметра / Э. В. Веретенников, А. К. Онищенко, А. А. Мишулин, И. П. Селиверстова, А. М. Кузьменко (СССР). – №3991993/25-27; заявлено 23.10.85; опубл. 23.09.87, Бюл. № 35. – 3 с. :ил.
 6. Каргин, Б. С. Сравнение производительности при протяжке пустотелых поковок на оправке комбинированными и вырезными бойками / Б. С. Каргин, Е. С. Котова / Вісник приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки. – 2013. – № 27. – С. 49–52.
 7. Пат. 116546 Україна, МПК: B21J 5/00. Спосіб виготовлення порожнистих тонкостінних поковок / О. Є. Марков, В. М. Злигорєв, А. О. Шарун, А. В. Коляденко, С. О. Шевцов, Г. О. Овсяннікова.; заявник та власник ДДМА, Краматорськ. – №u201612412; заявл. 06.12.2016; опубл. 25.05.2017; Бюл. № 10. – 5 с. :іл.
 8. Zhbankov I. G. (2014). Rational Parameters of Profiled Workpieces for an Upsetting Process / I. G. Zhbankov, O. E. Markov, A. V. Perig // International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 71(5–8), 865 – 872. – https://doi.org/10.1007/s00170-014-5727-5
 9. Markov O. E. (2012). Forging of Large Pieces by Tapered Faces / O. E. Markov // Steel in Translation. 42.(12), 808 – 810. http://dx.doi.org/10.3103/S0967091212120054
 10. Markov O.E. (2016). Development of a new process for forging plates using intensive plasticdeformation / O. E. Markov, A. V. Perig, M. A. Markova, V. N. Zlygoriev // International journal of advanced manufacturing technology. 83 (9-12). 2159–2174. – http://dx.doi.org/10.1007/s00170-015- 8217-5
 11. А new process for forging shafts with convex dies. Research into the stressed state (2017). / Oleg E. Markov , Alexander V. Perig, Vitalii N. Zlygoriev, Marina A. Markova, Alexander G. Grin // International journal of advanced manufacturing technology. 90, 801 – 818. 
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.112353

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/