DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2017.81.114528

Method for strength calculating of structural elements of mobile machines for flash butt welding of rails

Andriy Valeriy Moltasov, Pavlo Mykolay Tkach, Krzysztof Krasnowski

Abstract


Purpose. The subject of this study is the strength of the loaded units of mobile machines for flash butt welding by refining high-strength rails. The theme of the work is related to the development of a technique for strength calculating of the insulation of the central axis of these machines. The aim of the paper is to establish the mathematical dependence of the pressure on the insulation on the magnitude of deflections of the central axis under the action of the upset force. Design/methodology/approach. Using the Mohr’s method, the displacements of the investigated sections of the central axis under the action of the upset force and the equivalent load distributed along the length of the insulation were calculated. The magnitude of the load distributed along the length of the insulation equivalent to the draft force was determined from the condition that the displacements of the same cross sections are equal under the action of this load and under the action of the upset force. Results. An analytical expression for establishing the relationship between the pressure acting on the insulation and the magnitude of the upset force and the geometric dimensions of the structural elements of the machine was obtained. Based on the condition of the strength of the insulation for crushing, an analytical expression for establishing the relationship between the length of insulation and the size of the upset force, the geometric dimensions of the structural elements of the machine, and the physical and mechanical properties of the insulation material was obtained. Originality/cost. The proposed methodology was tested in the calculation and design of the K1045 mobile rail welding machine, 4 of which is currently successfully used in the USA for welding rails in hard-to-reach places.

Keywords


flash butt welding of rails; rail welding machine; central axis insulation; upset force; strength calculation technique; bending; crushing

Full Text:

PDF

References


Kuchuk-Yatsenko, S.I., Shvets, Yu.V., Didkovskii, A.V., Chvertko, P.N., Shvets, V.I. and Mikitin, Ya.I. (2008), Technology and equipment for resistance flash welding of railway crossings with rail ends through an austenitic insert, Welding International, Vol. 22, no 5, pp. 338-341.

Kavunichenko, O.V., Antipin, Y.V. and Tarasenko, A.I. (2017), Research the possibility of direct welding (without intermediate insert) of railway frogs with rail ends, Abstracts of 9-th international conference of young scientists on welding and related technologies (WRTYS), Kyiv, Ukraine, May 23-26.

Solodovnikov, S.A., Kuchuk-Jacenko, S.I., Saharnov, V.A. at al. (1974), Oborudovanie dlja kontaktnoj svarki rel'sov i ego jekspluatacija, Naukova dumka, Kiev, Ukraine.

Kuchuk-Jacenko, S.I. (1992), Kontaktnaja stykovaja svarka oplavleniem, Naukova dumka, Kiev, Ukraine.

Antipin, E.V., Didkovskij, A.V., Kavunichenko, A.V. i Gushhin, K.V. (2013), Osobennosti kontaktnoj stykovoj svarki vysokoprochnyh zheleznodorozhnyh rel'sov sovremennogo proizvodstva, 7-th nauchno-tehnicheskaja konferencija molodyh uchjonyh i specialistov po svarke i rodstvennym tehnologijam, Kiev, Ukraina, May 22-24.

Kuchuk-Jacenko, S.I., Didkovskij, A.V. and Shvec, V.I. (2008), Tehnologija i oborudovanie dlja kontaktnoj svarki vysokoprochnyh rel'sov, Avtomaticheskaja svarka, No. 11, pp. 129–138.

Kuchuk-Yatsenko, S.I., Shvets, V.I., Didkovskii, A.V. and Taranova, T.G. (2010), Investigation of the weldability by resistance welding of rails strengthened by heat treatment, Welding International, Vol. 24, no. 6, pp. 455-461, doi.org/10.1080/09507110903464838

Pin Ma and Bondaruk, A.V. (2008), Opyt i perspektivy primenenija oborudovanija dlja svarki rel'sov v KNR, Avtomaticheskaja svarka, no. 10, pp. 45–47.

Kuchuk-Yatsenko, S.I., Koval', M.Y. and dr. (2017), Mashyna dlya kontaktnoho stykovoho zvaryuvannya reyok, Natsional'na zayavka Ukrayiny na vynakhid № a201512380, Opubl. 26.06.2017, Byul. № 12/2017.

Shvab"yuk, V.I. (2009), Opir materialiv: navchal'nyy posibnyk, Znannja, Kyiv, Ukraine.

Pysarenko, H.S., Kvitka, O.L. and Umans'kyy, E.S. (2004), Opir materialiv: pidruchnyk, 2nd edn, in Pisarenko, G.S. (ed.), Vyshcha Shkola, Kyiv, Ukraine.


GOST Style Citations


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/