Теоретичні та експериментальні дослідження показників шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату

А. Gnatyuk, О. Skibinskiy, А. Kyrychenko

Анотація


В роботі представлені результати дослідження шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату. Результати включають в себе дані, отримані в ході моделювання формоутворення мікронерівностей, та результати, отримані в ході обмірів параметрів шорсткості цівкових коліс, обробка яких здійснювалась у виробничих умовах. Для здійснення операції шліфування, було застосовано дискові шліфувальні круги, геометрія профілю яких забезпечує неперервний обкат оброблюваного профілю колеса відносно профілю круга. В основу синтезу профілю інструментів покладені опуклі та увігнуті ділянки еквідистанти до епіциклоїди. Отримані теоретичні та експериментальні результати свідчать про перевагу застосування профілю на основі увігнутої ділянки, який забезпечує в 2,5-2,7 рази кращу шорсткість при однакових режимах обробки. Встановлено, що застосування профілю інструменту, який має однаковий знак кривизни із оброблюваним профілем цівки, позитивно впливає на шорсткість поверхні і стійкість інструменту.

Ключові слова


цівкове колесо; героторна пара; шліфування

Повний текст:

PDF

Посилання


Prakash, H. and Manjula, S. (2014), Design and analysis of gerotors of main gear box lubricating oil pump, International Journal of Engineering and Technical Research, Vol. 2, no. 5, pp. 79–81.

Patel, J. (2015), Design, development and experimental investigationof epitrochoid internal lobe pump, International Journal of Technical Innovation In Morden Engineering & Science, Vol. 1, no. 2, pp. 72–78.

Skibinskyi, О., Gnatyuk, A. and Pidgayetskyi, M. (2016), Sposib shlifuvanya vnutrishnyogo profilyu zovnishnyogo kolesa gerotornoyi peredachi v umovah planetarnogo obkatu [Planetary generation grinding method of internal profile of external wheel of gerotor], zaiavnyk ta vlasnyk patentu Kirovohradskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, Ukraine pat. 110823.

Kalashnikov, S.N., Kalashnikov, A.S., Kogan, H.I. and dr. (1990), Proizvodstvo zubchatyh koles [Gear manufacturing], Machinebuilding, Moscow, Russia.

Gnatyuk, A. (2017), “Research precision parameters for generating gear grinding bobbin wheel profile of gerotor”, Visnyk NTU “HPI”, Tekhnolohii v mashynobuduvanni,Vol. 17, no. 1239, pp. 18-25.

Kryvyj P., Krupa V. (2010), “Geometrical and mathematical models of the cylinder surface rigidity under sharpening and boring”, Visnyk ZDTU. Tekhnichni nauky, Vol. 2, no. 53, pp. 44-55.

Lavrinenko, V.I., Pasichnyj, O.O., Petasjuk, G.A. and Smokvyna, V.V. (2010), “To the question of 3D-modeling of the surface roughness after grinding with a HTM-wheel”, Visnyk SDU, Tekhnichni nauky, Vol. 4, pp. 77-85.

Ananchenko, V., Ananchenko, A., Cybryj, Y. and Golovkin, V. (2007), “Modelling of form-building curvilinear profile for polish”, Vestnyk DGTU, Vol. 1, pp. 54-69.

Gostimirovic, M., Rodic, D. and Kovac, P. (2015), Investigations of the cutting forces in creep-feed surface grinding process, Journal of Production Engineerin, Vol. 18, No.2, pp. 21–24.

Skibinskyi, О., Gutsul, V. and Gnatyuk, A. (2012), “Research of terms existence of job profiles details of center epicyclic transmission internal gear”, Zbirnyk naukovykh pracj KNTU. Tekhnika v siljsjkoghospodarsjkomu vyrobnyctvi, ghaluzeve mashynobuduvannja, avtomatyzacija, Vol. 25, no. 1, pp. 238-241.

Spyrydonov, A. (1981), Planyrovanye eksperymenta pry yssledovanyy tekhnolohycheskykh protsessov [Planning an experiment in research of technological processes], Mashynostroenye, Moscow, Russia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Prakash H. Design and analysis of gerotors of main gear box lubricating oil pump / H. Prakash, S. Manjula. // International Journal of Engineering and Technical Research. – 2014. –Vol. 2, Issue 5. – P. 79–81.
 2. Patel J. Design, development and experimental investigationof epitrochoid internal lobe pump / Jayesh Patel. // International Journal of Technical Innovation In Morden Engineering & Science. – 2015. – Vol. 1, Issue 2. – P. 72–78.
 3. Пат. 110823 Україна, МПК B24В 5/36, B21K 1/30, B23P 15/14, B24В 19/08. Спосіб шліфування внутрішнього профілю зовнішнього колеса героторної передачі в умовах планетарного обкату. / Скібінський О. I., Гнатюк А. О., Підгаєцький М. М.; заявник і патентотримач Кіровоградський національний технічний університет. Заявка № а2013130050; заявл. 11.11.2013; опубл. 12.05.2015. Бюл. № 9.
 4. Производство зубчатых колес: Справочник / [С. Н. Калашников, А. С. Калашников, Г. И. Коган и др.]. – М: Машиностроение, 1990. – 464 с.
 5. Гнатюк А. О. Експериментальні дослідження показників точності при шліфуванні профілю цівкового колеса героторної пари в умовах планетарного обкату / А. О. Гнатюк // Вісник НТУ «ХПІ»: Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Технології в машинобудуванні». – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – № 17 (1239). – С. 18-25.
 6. Кривий П. Д. Геометричні та математичні моделі формування шорсткості циліндричних поверхонь при точінні та розточуванні / П. Д. Кривий, В. В. Крупа. // Вісник ЖДТУ. Технічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – №2 (53). – С. 44–55.
 7. До питання 3D-моделювання шорсткого шару поверхні після шліфування кругами із НТМ [Текст] / В. І. Лавріненко, О. О. Пасічний, Г. А. Петасюк, В. В. Смоквина // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2010. — № 4. — С. 77-85.
 8. Моделирование динамики формообразования криволинейного профиля при шлифовании / В. Н. Ананченко, А. И. Ананченко, И. К. Цыбрий, В. В. Головкин // Вестник ДГТУ. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2007.– Т. 7. – №1. – С. 54–69.
 9. Investigations of the cutting forces in creep-feed surface grinding process / [M. Gostimirovic, D. Rodic, P. Kovac and others.]. // Journal of Production Engineerin. – 2015. – Vol. 18, No.2. – Р. 21–24.
 10. Скібінський, О. І. Дослідження умов існування робочого профілю деталей позацентроїдних епіциклоїдальних цівкових передач внутрішнього зачеплення / О. І. Скібінський, В. І. Гуцул, А. О. Гнатюк // Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – Вип. 25, ч. 1. – С. 238-241.
 11. Спиридонов А. А. Планирование эксперимента при исследовании технологических процессов / А. А. Спиридонов. – Москва: Машиностроение, 1981. – 184 с.
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.118450

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/