Розробка чисельної моделі пневматичного мембранного приводу

Aleksandr Kovalenko

Анотація


Робота присвячена розробці та дослідженню чисельної математичної моделі пневматичної мембранної камери - складової частини моделі пневматичного мембранного приводу, використовуваної в численних моделях більш складних пристроїв (гальмівні системи і підвіски автомобілів, затискні пристрої в оснащенні металорізальних верстатів, регулятори тиску та ін.). Для розробленої чисельної моделі ефективна площа мембрани визначається як функція порівняно легко і однозначно вимірюваних фізичних величин - переміщення жорсткого центра, тисків в порожнинах, конструктивних параметрів і фізико-механічних параметрів мембрани (товщина і модуль пружності мембранного полотна). В роботі перевірена адекватність розробленої моделі, а також наведені результати використання цієї моделі при моделюванні в системах автоматизованого проектування ряду тестових прикладів - мембранних приводів. Наведені результати моделювання показують, що розроблені моделі адекватно відображають робочі процеси і можуть бути використані для проектування мембранних приводів різного призначення.

Ключові слова


мембрана; привід; чисельна математична модель; ефективна площа мембрани; нелінійна жорсткість мембрани

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Lichtens, J. (1939), “Calcul de la surface utile des membranes des det deuers”, Compt. Rend. Deanc. Acad. Sci, 209, no. 4.

Gerts, Е.V., Kreinin, G.V. (1960), Teoria i raschet silovih pnevmaticheskih ustroistv, izd-vo AN SSSR, Мoscow, Russia.

Kondrashov, Y.I. (2011), Konstrukcii I proektirovanie agregatov i system, Samar. gos. aerokosm. un-t im, S. P. Koroleva (nac. issled. un-t), Elektron, Tekstovie i graf. dan. (39,8 MB), 1 el. opt. disk (CD-ROM), Samara, Russia.

Gerts, Е.V., Kreinin, G.V. (1975), Raschet pnevmoprivodov, “Mashinostroenie”, Мoscow, Russian.

Vodianik, V.I. (1974), Elastichnie membrane, “Mashinostroenie”, Мoscow, Russian.

Bukharin, N.A. (1950), Tormoznie sistemi avtomobilei, Mashgiz, Мoscow, Russian.

Fedorets, V.А., Pedchenko, М.N., Pichko, А.F. Peresad’ko, Y.V. and Lisenko, V.S. (1987), Gidroprivodi i gidropnevmoavtomatika stankov, in Fedortsa, V.А.(ed.), Vishcha shk, Кyiv, Ukraina.

Fojtášek, K. and Kopáček, J. (2011), “Pneumatic motors with elastic working elements and their mathematica modeling”, Journal of the 21. International conference on hydraulic and pneumatic, 171.

Schomburg, W.K. (2011), “Introduction to Microsistem Design”, RWTHedition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, DOI 10.1007/978-3-642-19489-4_1

Fojtášek, K., Dvořák, L., Kopáček J. (2012), Měření statických charakteristik pneumatických motorů s elastickými pracovními členy, Hydraulika a pneumatika, 1-2, p.9.

Fojtášek, K. (2013), Modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků, Disertační práce, Ostrava.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Lichtens J. Calcul de la surface utile des membranes des det deuers. Compt. Rend. Deanc. Acad. Sci, 209, № 4, 1939.
 2. Герц Е.В., Крейнин Г.В. Теория и расчет силовых пневматических устройств. М., изд-во АН СССР, 1960.
 3. Кондрашов, Ю. И. Конструкция и проектирование агрегатов и систем [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Ю. И. Кондрашов; Минобрнауки России, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (нац. исслед. ун-т). - Электрон. текстовые и граф. дан. (39,8 Мбайт). - Самара, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
 4. Герц Е.В., Крейнин Г.В. Расчет пневмоприводов. Справочное пособие. М., «Машиностроение», 1975, 272 с.
 5. Водяник В.И. Эластичные мембраны. М., «Машиностроение», 1974, 136 с.
 6. Бухарин Н.А. Тормозные системы автомобилей. М., Машгиз, 1950.
 7. Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков/ В.А. Федорец, М.Н. Педченко, А.Ф. Пичко, Ю.В. Пересадько, В.С. Лысенко; под. ред.. д-ра техн.. наук В.А. Федорца. – К.: Вища шк.. Головное узд-во, 1987. – 375 с.
 8. W.K. Schomburg, Introduction to Microsistem Design, RWTHedition, DOI 10.1007/978-3-642-19489-4_1, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011.
 9. K. Fojtášek, J. Kopáček: Pneumatic motors with elastic working elements and their mathematica modeling, Journal of the 21. International conference on hydraulic and pneumatic, p.171 (2011).
 10. K. Fojtášek, L. Dvořák, J. Kopáček: Měření statických charakteristik pneumatických motorů s elastickými pracovními členy, Hydraulika a pneumatika, 1-2, p.9, (2012).
 11. K. Fojtášek: Modelování a experimentální ověření chování elastických pneumatických pracovních prvků, Disertační práce, Ostrava, (2013).
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2017.81.120008

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/