Застосування цифрової фотозйомки в біомеханічних дослідженнях систем остеосинтезу

М. S. Shidlovskiy, О. P. Zakhovajko, М. М. Dyman

Анотація


Запропонований та експериментально обґрунтований безконтактний метод вимірювання зміщень уламків кісток за допомогою цифрового фотографування. Описана методика як безпосереднього вимірювання переміщень за мітками, встановленими в досліджуваних точках в зоні перелому, так і аналітичним методом за положеннями реперних точок поза зоною перелому. Наведені результати вимірювань переміщень запропонованим методом та традиційним з використанням катетометра. Зіставлення отриманих результатів підтвердило ефективність методу вимірювання зміщень уламків кісток за допомогою цифрового фотографування для практичного застосування.

Ключові слова


засоби остеосинтезу; переміщення уламків кісток; жорсткість системи фіксації переломів; вимірювання переміщень; цифрове фотографування; придатність методу

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Koval`chuk, P.Ye. (2004), “Kliniko-biomexanichne obgruntuvannya maloinvazyvnogo blokuyuchogo intramedulyarnogo metalopolimernogo osteosy`ntezu pry` likuvanni perelomiv kistok gomilky ta yix naslidkiv”: dy`s. kand. med. nauk, MOZ Ukrayiny, Bukovyns`ka derzhavna medychna akademiya, Chernivci, Ukraine.

Marchenkova, N.O. (2006), “Maloinvazyvny`j osteosyntez pry` perelomax kistochok gomilky”: dy`s. kand. med. nauk, MOZ Ukrayiny`, Ternopil`s`ky`j derzhavny`j medy`chny`j universy`tet im. I.Ya. Gorbachevs`kogo, Ternopil`, Ukraine.

Tkacheva, A.V. (2006), “Biomehanicheskie sistemyi vneshney fiksatsii pri lechenii perelomov bolshebertsovoy kosti”: dis. kand. fIz.-mat. nauk., GOU VPO “Saratovskiy gosudarstvennyiy universitet im. N.G. Chernyishevskogo”, Saratov, Russian.

Shy`dlovs`kyj, M.S. and Laksha, A.M. (2017), “Eksperymental`ni doslidzhennya zasobiv osteosyntezu”, Lenvit, Kyiv, Ukraine.

Shy`dlovs`ky`j, M.S., Radoms`ky`j, O.A., Litun, Yu.M. and Aksyutin, A.G. (2012), “Sposib vymiryuvannya zmishhen` ulamkiv kistok lyudy`ny` v eksperymenti”, Ukrayina, Pat. 68177.

Shy`dlovs`ky`j, M.S., Zaxovajko, O.P. and Dyman`, M.M. (2017), “Sposib vyznachennya zmishhen` ulamkiv kistok v miscyax perelomiv”, Ukrayina, Pat. 117085.

Shidlovskiy, N.S. (2011), “Metodyi issledovaniya deformatsionnoy nadezhnosti sistem osteosinteza konechnostey cheloveka” BIomedichna InzhenerIya, 1, Kyiv, pp. 24-31.

Shy`dlovs`ky`j, M.S., Zaxovajko, O.P. and Dy`man`, M.M. (2016), “Sposib vyznachennya peremishhen` v systemax osteosyntezu”, V kn.: Materialy XVII mizhnarodnoyi naukovo - texnichnoyi konferenciyi «Progresyvna texnika, texnologiya ta inzhenerna osvita», Odesa - Kyiv, pp. 21-22.

Shy`dlovs`ky`j, M.S., Turchy`n, A.M., Omel`chenko, T.M., Dyman`, M.M. and Musiyenko, O.S. (2016), “ Porivnyalni xarakterystyky stabil`nosti rizny`x sposobiv fiksaciyi perelomiv tarannoyi kistky”, Litopys travmatologiyi ta ortopediyi, 1-2 (33-34), pp.156-162.

DSTU ISO/IES 17025:2006 “Zagal`ni vymogy do kompetentnosti vyprobuval`nyx ta kalibruval`nyx laboratorij”

Rekomendaciyi z metrologichnogo zabezpechennya vyprobuval`nyx i kalibruval`nyx laboratorij, (2017), STU - R UkrAO 913.15:2007, Vykonavchy`j organ UkrAO, 101 p. Kyiv, Ukraine.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Ковальчук П.Є. Клініко-біомеханічне обґрунтування малоінвазивного блокуючого інтрамедулярного металополімерного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток гомілки та їх наслідків: дис. канд. мед. наук.: 14.01.21 / Ковальчук Петро Євгенович; М-во охорони здоров’я України, Буковинська державна медична академія. – Чернівці. 2004. – 158 с.
 2. Марченкова Н.О. Малоінвазивний остеосинтез при переломах кісточок гомілки: дис. канд. мед. наук.: 14.01.21 / Марченкова Наталія Олексіївна; МОЗ України, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль. 2006. – 164 с.
 3. Ткачева А.В. Биомеханические системы внешней фиксации при лечении переломов большеберцовой кости: дис. канд. фіз.-мат. наук.: 01.02.08 / Ткачева Ангелина Владимирова; ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского». – Саратов. 2006. – 149 с.
 4. Експериментальні дослідження засобів остеосинтезу. Кол. авторів / За ред. Шидловського М.С., Лакши А.М., – К.: Ленвіт, 2017. – 277 с.
 5. Пат. 68177 Україна, Спосіб вимірювання зміщень уламків кісток людини в експерименті / Шидловський М.С., Радомський О.А., Літун Ю.М., Аксютін А.Г. – № u 2012 00818; заявл. 26.01.2012 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. – 8 с.: іл.
 6. Пат. 117085 Україна, Спосіб визначення зміщень уламків кісток в місцях переломів / Шидловський М.С., Заховайко О.П., Димань М.М. – № u 2017 008753; заявл. 27.01.2017 ; опубл. 12.06.2017, Бюл. № 11.
 7. Шидловский Н.С. Методы исследования деформационной надежности систем остеосинтеза конечностей человека // Біомедична інженерія, – К: 2011, – № 1. – С. 24-31.
 8. Шидловський М.С., Заховайко О.П., Димань М.М. Спосіб визначення переміщень в системах остеосинтезу // В кн.: Матеріали ХVІІ міжнародної науково - технічної конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» – 21-24 червня 2016 р., м. Одеса - м. Київ, Україна,  – С. 21-22.
 9. Шидловський М.С., Турчин А.М., Омельченко Т.М., ДиманьМ.М., МусієнкоО.С. Порівняльні характеристики стабільності різних способів фіксації переломів таранної кістки // Літопис травматології та ортопедії. – № 1-2 (33-34) 2016,  с.156-162.
 10. ДСТУ ISO/IES 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
 11. Рекомендації з метрологічного забезпечення випробувальних і калібрувальних лабораторій, СТУ - Р УкрАО 913.15:2007, Київ, Виконавчий орган УкрАО, 2017 р, - 101 с.




DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.82.126215

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/