Моделювання процесу радіально-зворотнього видавлювання порожнистих деталей

Leila Aliievа, Natalia Grudkina, Karsten Krueger

Анотація


Енергетичним методом верхньої оцінки проведено дослідження силового режиму процесу комбінованого радіально зворотного видавлювання порожнистих деталей типу «стакан з фланцем» з суцільної заготовки. Зіставлені різні кінематичні модулі - кінематичне можливі поля швидкостей переміщення і встановлено перевагу трапецеїдальних модулів з криволінійної кордоном. Лінеаризація подинтегральних залежностей показала неефективність через труднощів в підборі прийнятних функцій для всього обсягу трапецеїдальних модулів. Для отримання наближених верхніх оцінок потужності сил деформування в таких модулях використано наближене інтегрування на основі нерівності Коші-Буняковського. Отримане рішення використано для оцінки характеру послідовного формозміни заготовки, прогнозування ступеня заповнення порожнин матриці, а також можливості виникнення відхилень форми деталі у вигляді утяжин. Порівняння теоретичних та експериментальних значень тисків деформування і швидкостей течії між собою, а також з результатами, отриманими методом кінцевих елементів і експериментальними даними, показало прийнятність отриманих залежностей для технологічних розрахунків силових параметрів і оцінки формоутворення деталей.

Ключові слова


радіальне видавлювання; трубна заготовка; фланці; енергетичний метод; кінематичні модулі; поле швидкостей; тиск деформування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Evstratov, V.A. (1987), Osnovy tehnologii vydavlivanija i konstruirovanija shtampov, Vishha shkola, Har'kov, Ukraine

Aliieva, L.I and Zhbankov, Ja.G. (2008), “Perspektivy razvitija processov tochnoj obemnoj shtampovki vydavlivaniem”, Vіsnik DDMA, no 1 (11), pp. 13–19.

Avdeev, V.M., Aksenov, L.B., Aliiev I.S. and dr., (1991), Izgotovlenie zagotovok i detalej plasticheskim deformirovaniem, in. Bogojavlenskogo, K.N., Risa, V.V., Shelestova, A.M. (ed.), Politehnika, Lvov, Ukraine.

Aliieva, L.I. and Zhbankov, Ja.G. (2006), “Vybor kinematicheskih modulej dlja opredelenija silovyh parametrov radial'nogo vydavlivanija”, Vіsnik Donbas'koi derzhavnoi mashinobudіvnoї akademіi, zbіrnik naukovih prac, DDMA, Kramators'k, no 3 (5), pp. 108–113.

Aliieva, L.I. and Grudkina, N.S. (2015), Osobennosti proektirovanija processov holodnogo vydavlivanija na osnove razvitija modul'nogo podhoda v ramkah jenergeticheskogo metoda, Vіsnik Nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ», Harkіv, NTU «HPІ», no 24 (1133), pp. 21–32.

Unksov, E.P., Dzhonson, U., Kolmogorov V.L. and dr., (1999), Teorija kovki i shtampovk, in Unksova, E.P., Ovchinnikova A.G. (ed.), Mashinostroenie, Moscow, Russia.

Stepanskij, L. G. (1982), Raschety processov obrabotki metallov davleniem, Mashinostroenie, Moscow, Russia.

Aljushin, Ju.A. (1999), Jenergeticheskie osnovy mehaniki, Ucheb. posobie dlja vuzov, Mashinostroenie, Moscow, Russia.

Filippov, Ju.K., Erfilov, V.I. and Petrov, P.A. (1999), “Kinematicheskij analiz processa kombinirovannogo vydavlivanija detali tipa stakan s vnutrennej i vneshnej konicheskoj poverhnost'ju”, Sbornik nauchnyh trudov, Tula, no 1, pp. 102–108.

Aliieva, L.I. and Grudkina, N.S. (2014), “Issledovanie processa kombinirovannogo radial'no-obratnogo vydavlivanija detalej s flancem s razedinennym ochagom deformacii”, Vestnik KGIU, Temirtau, no 1 (4), pp. 19–24.

Aliiev, I.S. and Grudkina, N.S. (2009), “Analiz processa radial'no-obratnogo vydavlivanija detalej tipa «stakan s flancem» jenergeticheskim metodom”, Obrabotka materialov davleniem, DGMA, Kramatorsk, no 2 (21), pp. 29–33.

Aliieva, L.I. and Grudkina, N.S. (2012), “Issledovanie deformirovannogo sostojanija pri kombinirovannom radial'no-obratnom vydavlivanii polyh detalej s flancem”, Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tehnicheskogo universiteta, DGTU, Rostov-na-Donu, pp. 195–198.

Aliiev, I., Aliieva, L. and Grudkina, N. (2011), “Zhbankov I. Prediction of the Variation of the Form in the Processes of Extrusion”, Metallurgical and Mining Industry: scientific and technical journal, NMetAU, Dnepropetrovsk, Vol. 3, No 7. pp. 17–22,

Aliieva, L., Grudkina, N. and Zhbankov, I. (2012), Analysis of billet deformation during the combined radial-backward extrusion, New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering, Quick-druk, Czestochowa, Poland.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Евстратов В. А. Основы технологии выдавливания и конструирования штампов / В. А. Евстратов. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. – 144 с.
 2. Алиева Л. И Перспективы развития процессов точной объемной штамповки выдавливанием / Л. И. Алиева, Я. Г. Жбанков // Вісник ДДМА. – 2008. – №1 (11). – С. 13–19.
 3. Изготовление заготовок и деталей пластическим деформированием / В. М. Авдеев, Л. Б. Аксенов, И. С. Алиев [и др.]; под ред. К. Н. Богоявленского, В. В. Риса, А. М. Шелестова. – Л. : Политехника, 1991. – 351 с
 4. Алиева Л. И. Выбор кинематических модулей для определения силовых параметров радиального выдавливания / Л. І. Алієва, Я. Г. Жбанков // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : збірник наукових праць. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – № 3 (5). – С. 108–113.
 5. Алиева Л. И. Особенности проектирования процессов холодного выдавливания на основе развития модульного подхода в рамках энергетического метода / Л. И. Алиева, Н. С. Грудкина // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр. – Харків : НТУ  «ХПІ». – 2015 – № 24 (1133). – С. 21–32.
 6. Теория ковки и штамповки / Е. П. Унксов, У. Джонсон, В. Л. Колмогоров [и др.]; под ред. Е. П. Унксова, А. Г. Овчинникова. – М.: Машиностроение, 1999. – 598 с.
 7. Степанский Л. Г. Расчеты процессов обработки металлов давлением / Л. Г. Степанский. – М.: Машиностроение, 1982. – 217 с.
 8. Алюшин Ю. А. Энергетические основы механики. Учеб. пособие для вузов / Ю. А. Алюшин. – М.: Машиностроение, 1999. – 192 с.
 9. Филиппов Ю. К. Кинематический анализ процесса комбинированного выдавливания детали типа стакан с внутренней и внешней конической поверхностью / Ю. К. Филиппов, В. И. Ерфилов, П. А. Петров // Сборник научных трудов. – Тула, 1999. – Выпуск 1. – С. 102–108. 
 10. Алиева Л.И. Исследование процесса комбинированного радиально-обратного выдавливания деталей с фланцем с разъединенным очагом деформации / Л. И. Алиева, Н. С. Грудкина // Вестник КГИУ. Темиртау. 2014, № 1 (4). – С. 19–24. 
 11. Алиев И. С. Анализ процесса радиально-обратного выдавливания деталей типа «стакан с фланцем» энергетическим методом / И. С. Алиев, Н. С. Грудкина // Обработка материалов давлением : сб. науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, 2009. – № 2 (21). – С. 29–33.
 12. Алиева Л. И. Исследование деформированного состояния при комбинированном радиально-обратном выдавливании полых деталей с фланцем / Л. И. Алиева, Н. С. Грудкина // Вестник Донского государственного технического университета : сб. научн. работ. – Ростов-на-Дону : ДГТУ, 2012. – С. 195–198.
 13. Prediction of the Variation of the Form in the Processes of Extrusion / I. Aliiev, L. Aliieva, N. Grudkina, I. Zhbankov // Metallurgical and Mining Industry: scientific and technical journal. – Dnepropetrovsk: NMetAU, 2011.– Vol. 3. No 7.–P. 17–22.– ISSN 2076–0507.
 14. Aliieva L. Analysis of billet deformation during the combined radial-backward extrusion / L. Aliieva, N. Grudkina, I. Zhbankov // New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering. – Czestochowa : Quick-druk, 2012. – P. 389–396. 
DOI: https://doi.org/10.20535/2521-1943.2017.79.95873

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

Mechanics and Advanced Technologies

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/