МАГНІТНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ДУГИ ПРИ ЗВАРЮВАННІ НЕПЛАВКИМ ЕЛЕКТРОДОМ

Павло Юрійович Сидоренко, Роман Миколайович Рижов, Володимир Віталійович Кочубей

Анотація


Наведено результати розробки пальника для зварювання магнітокерованою дугою. Змінами конструкції електродного вузла  забезпечена можливість створення у зоні горіння дуги магнітного поля заданої конфігурації і індукції без використання додаткового обладнання. Показано особливості горіння дуги у аксіальному магнітному полі, які надають можливість уникати у процесі зварювання її нестаціонарних відхилень, наслідками яких є неприпустимі дефекти формування швів. Істотне збільшення глибини проплавлення швів пов’язано з більш концентрованим передаванням енергії магнітокерованої дуги до виробу. Зроблено висновок про доцільність використання розробленого пальника при реалізації сучасних технологічних процесів зварювання неплавким електродом.

Ключові слова


стабілізація зварювальної дуги, неплавкий електрод, магнітне поле, TIG-зварювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Сварочные источники питания с импульсной стабилизацией горения дуги / Б.Е. Патон, И.И. Заруба, В.В. Дименко, А.Ф. Шатан –К.: Екотехнологія, 2007, -248с.

Андрианов А.А., В.Н. Сидорец Оптимизация режимов стабилизации сварочной дуги переменного тока // Електротехніка і електромеханіка 2009 №2. – с.5-8

Рыжов Р.Н., Кузнецов В.Д. Внешние электромагнитные воздействия в процессах дуговой сварки и наплавки. Автоматическая сварка. – 2006. - №10. – с.36 – 43.

Черныш В.П., Матяш В.И. Предупреждение нарушений формирования швов при повышенной скорости сварки и переменном зазоре между кромками. Автоматическая сварка. – 1990. - №9. – с.9 – 11.

Magnetic Field Stabilization for Magnetically Shielded Volumes by External Field Coils / [Brys T., Czekaj S., Daum M., Fierlinger P.,] – . Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology,Number 3, May-June 2005,173-177.

Черныш В.П., Пахаренко В.А., Рыжов Р.Н. Горелки для ручной дуговой сварки неплавящимся электродом с электромагнитным воздействием на сварочную ванну. Автоматическая сварка. – 1993. - №11. – с.45 – 47

Рижов Р.М., Кузнецов В.Д. Магнітне керування якістю зварних з’єднань. - К. Екотехнологія. – 2010. – 288с.

Тиходеев Г.М. Энергетические свойства электрической сварочной дуги. М. – Л., Изд-во Ан СССР, 1961. – 254с.

Вплив імпульсних електромагнітних дій на параметри формування швів при зварюванні у різних просторових положеннях / Сидоренко П.Ю., Рижов Р.М., Керосір О.В.- Обробка матеріалів у машинобудуванні. – 2010. – с.70 – 73.

Использование импульсных электромагнитных воздействий для управления процессом переноса электродного металла при дуговой сварке / Сидоренко. П.Ю., Рыжов Р.Н. - Автоматическая сварка. – 2010. - №6. – с.52 – 53.

Вплив імпульсних електромагнітних дій на пористість швів / Сидоренко. П.Ю., Рыжов Р.Н. – Технологические системы К., 2012, №58. - с.65 – 67.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


________________

National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

Address: 37, Prospect Peremohy, 03056, Kyiv-56, Ukraine

tel: +380 (44) 204-95-37

http://journal.mmi.kpi.ua/