No 59 (2010)

Full Issue

View or download the full issue Title (Українська) Zmist (Українська)

Table of Contents

Original study

ФІЗИЧНА СУТЬ ПРОЦЕСІВ, ЩО ПРОТІКАЮТЬ В ПИЛОВЛОВЛЮЮЧОМУ АПАРАТІ, ЯКИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF (Українська)
В. А. Батлук, Н. М. Параняк, Е. В. Романцов 6-10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ СФЕРИЧЕСКИХ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ PDF (Українська)
В. В. Вовк, В. А. Токунов 10-13
ОБГРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ ТРУБЧАСТИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF (Українська)
В. А. Тітов, Р. С. Борис, П. С. Вишневський, О. О. Лук'яненко 13-18
ПРУЖНО-НАПРУЖЕНИЙ СТАН ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАТИСКНИХ ПАТРОНІВ НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ PDF (Українська)
В. Б. Фіранський 19-23
ПРИСТРІЙ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ВІД ПОРАЗКИ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ PDF (Українська)
В. І. Серверієва, Р. С. Байрамов 23-26
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ПРЕСУВАННЯ ПОРОШКОВИХ МОДИФІКАТОРІВ НА КІНЕТИКУ ЇХ РОЗЧИНЕННЯ В РОЗПЛАВІ ЧАВУНУ PDF (Українська)
Г. А. Баглюк, В. Я. Куровський, О. Й. Шинський 27-30
ПАРАМЕТРЫ ЖЕСТКОСТИ СТЕРЖНЕВЫХ АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ PDF (Українська)
Н. С. Шидловский, А. М. Лакша, А. А. Лакша 31-34
ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ З УРАХУВАННЯМ ЇЇ АНІЗОТРОПІЇ PDF (Українська)
М. С. Шидловський, В. О. Маланчук, А. В. Копчак 34-37
О ЗАВИСИМОСТИ ВРЕМЕНИ ДО РАЗРУШЕНИЯ И УСТАНОВИВШЕЙСЯ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЛЗУЧЕСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ PDF (Українська)
Т. Н. Можаровская, В. Н. Можаровский, Н. И. Штефан 37-40
ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОГО ГІРОСКОПА PDF (Українська)
Н. В. Гнатейко, О. М. Безвесільна 40-42
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХОЛОДНОГО КОМБІНОВАНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ ЗАГОТОВОК ІЗ СТАЛІ 20 PDF (Українська)
В. Л. Калюжний, О. В. Калюжний, В. В. Піманов, Є. А. Носар 4346
ПРОБЛЕМИ ТЕРТЯ І СПОСОБИ ПРОЯВЛЕННЯ ЙОГО У ВЕРСТАТНИХ СИСТЕМАХ PDF (Українська)
В. М. Пестунов, О. С. Стеценко, П. М. Єрьомін 46-51
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ ЖИДКОСТИ В ЕМКОСТЯХ С ПЕРЕГОРОДКАМИ PDF (Українська)
В. А. Ковалев, Н. Г. Крищук, А. С. Конюхов 51-55
ИМИТАЦИОННОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО- ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЧЕЛЮСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ PDF (Українська)
Н. Г. Крищук, В. А. Маланчук, А. В. Копчак, В. А. Ещенко 55-58
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ НА ТОКАРНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВЕРСТАТАХ ШЛЯХОМ МІКРОРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ РІЗЦЯ PDF (Українська)
О. В. Шевченко, Т. Г. Гримуд 59-64
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ НА ТОКАРНИХ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВЕРСТАТАХ ШЛЯХОМ МІКРОРЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ РІЗЦЯ PDF (Українська)
Ю. В. Петраков, В. В. Писаренко 64-68
СПЕЦИФИKA ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ МРАМОРА PERLATO PDF (Українська)
Л. М. Танович, М. Д. Попович 69-71
MECHANICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON POLYESTER REZINS AND GIPSYMFIBER PDF (Українська)
A. I. Zheglova, G. E. Rashev 72-74
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ТА МАГНІТНО-АБРАЗИВНОЇ ОБРОБКИ НА ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОШВИДКІСНИХ ПІДШИПНИКІВ PDF (Українська)
О. О. Мельник, Ю. Ю. Віцюк, А. П. Гавриш, Т. А. Роїк 75-78
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ PDF (Українська)
Д. Н. Кашуба, А. Д. Коваль, Б. О. Яхно 79-82
ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ КОНТАКТНИХ СИЛ ТЕРТЯ ПРИ ШТАМПУВАННІ ОБКОЧУВАННЯМ З ВРАХУВАННЯМ РОЗПОДІЛУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ ТА ЗОНИ ПРИСТАВАННЯ PDF (Українська)
С. П. Гожій, А. В. Кліско 83-87
РЕЖИМ ПЛОСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ПРОТЯГИВАНИИ ТРУБЧАТЫХ ИЗДЕЛИЙ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ PDF (Українська)
В. Н. Яворовский, П. В. Полищук, О. В. Котеленец 88-91
ЗМІНА ЯКОСТІ ОБРОБЛЕНИХ ПОВЕРХОНЬ ГАЗОТЕРМІЧНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ПОШАРОВОМУ ТОЧІННІ
М. П. Кравченко, Л. Г. Полонський 92-95
ДО ВИБОРУ ФІЗИЧНОЇ МОДЕЛІ КАПІЛЯРНО- ПОРИСТОГО СЕРЕДОВИЩА НА ОСНОВІ ОРІЄНТОВАНИХ ВОЛОКНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ PDF (Українська)
О. Є. Колосов 96-101
АНАЛИЗ РЕСУРСА СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА PDF (Українська)
В. П. Ларшин, Н. В. Лищенко, С. Н. Макаров, А. В. Якимов 101-106
К ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Э. В. Мирошниченко 107-110
КІНЕМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИМЕЖОВОГО ШАРУ ПОБЛИЗУ НАПІВЦИЛІНДРИЧНОЇ КАВЕРНИ НА ПЛАСТИНІ PDF (Українська)
В. М. Турик, В. В. Бабенко, В. А. Воскобійник, А. В. Воскобійник 110-117
ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОФАЗНЫХ ПОТОКОВ
А. В. Малахов, И. В. Ткаченко, В. А. Маслов, О. Е. Гугуев, М. А. Колегаев, С. А. Карьянский 117-120
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫГЛАЖИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТНЫМИ И СИЛОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ НАГРУЖЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА PDF (Українська)
А. В. Титов 121-125
ДОСЛІДЖЕННЯ ШОРСТКОСТІ ПАПЕРУ З ВОДЯНИМИ ЗНАКАМИ PDF (Українська)
Т. Ю. Киричок, Н. Л. Малкуш, Т. Є. Клименко 126-129
КОМПОНОВКИ І КІНЕМАТИКА СВЕРДЛИЛЬНО ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТІВ З МЕХАНІЗМАМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ PDF (Українська)
Д. О. Дмитрієв 129-134
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПЛАСТИЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З АРМУЮЧИМИ КОМПОНЕНТАМИ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ PDF (Українська)
В. А. Тітов, А. Д. Лавріненков, Н. К. Злочевська 135-138
АНАЛІЗ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДИЗЕЛІВ PDF (Українська)
Д. М. Барановський, О. Ю. Жулай 139-142
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯ МОДЕЛЬНИХ НЕНЬЮТОНІВСЬКИХ РІДИН PDF (Українська)
О. С. Сахаров, В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, Н. М. Нікітенко, М. С. Кушнір, А. А. Лизогубенко 142-146
ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ДЕТАЛІ «КОРПУС» ШЛЯХОМ ГАРЯЧОГО ОБ’ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ PDF (Українська)
Ю. М. Малафєєв, Є. Ю. Чепурко 147-152
КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ ШАРНІРНО ЗАКРІПЛЕНИХ НАВАНТАЖЕНИХ ПЛАСТИН PDF (Українська)
О. М. Чемерис 152-157
АБРАЗИВНА СТІЙКІСТЬ СТАЛІ 38Х2МЮА ПІСЛЯ ІОННОАЗОТУЮЧОЇ ОБРОБКИ PDF (Українська)
А. К. Скуратовський, О. В. Радько 158-160
АНАЛИЗ РАВНОВЕСИЯ СИЛ В ОЧАГЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОСТОМ ПРОЦЕССЕ ПРОКАТКИ PDF (Українська)
О. П. Максименко, Р. Я. Романюк 161-164
ВЛИЯНИЕ ВИДА ОБРАБОТКИ НА ТОЛЩИНУ УПРОЧНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ И СОПРОТИВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ МАТЕРИАЛА PDF (Українська)
А. Т. Сердитов, Ю. В. Ключников, А. В. Желдубовский 165-168
ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ СПОСОБІВ НАКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ PDF (Українська)
Ю. М. Літун, Д. Ю. Шпак, Д. В. Ковальов 169-172
ОЦЕНКА КАВИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В НАСОСНОМ ОБОРУДОВАНИИ МЕТОДОМ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ PDF (Українська)
С. Т. Мирошниченко, В. А. Коваль, С. А. Епифанов 173-175
ГЕНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМООБРАЗОВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ PDF (Українська)
П. М. Неделчева, Е. Н. Неделчева 176-179
СТРУКТУРНО - СИСТЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦАНГОВЫХ ЗАЖИМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОВЫШЕННОЙ ОСЕВОЙ ТОЧНОСТИ PDF (Українська)
Ю. Н. Кузнецов, П. М. Неделчева, Р. С. Атанасов 180-187
АНАЛІЗ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ КОНЦЕНТРАЦІЇ КРАПЕЛЬ У ДРЕНЧЕРНИХ СИСТЕМАХ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ PDF (Українська)
А. Г. Виноградов 188-192
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМОВОГО РОЗПИЛЮВАЧА ІЗ КРИВОЛІНІЙНИМ ДУГОВИМ КАНАЛОМ PDF (Українська)
В. М. Пащенко, О. С. Василенко 192-195
ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНОМАЛЬНО – ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ФОРМУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТАХ ЛИТЬЕВОЙ МАШИНЫ PDF (Українська)
С. В. Носко, С. О. Чистяков 196-200
АЛГОРИТМ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАРОПРОВОДОВ ТЭС ДЛЯ СВЕРХПАРКОВОГО ПЕРИОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF (Українська)
А. С. Цыбенко, Н. Г. Крищук, И. П. Дуравкин 200-204
ПРИВЕДЕННЯ ДО ЗОНИ ОБРОБКИ ЖОРСТКОСТІ ТА ПОДАТЛИВОСТІ ОБЛАДНАННЯ З МЕХАНІЗМАМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ PDF (Українська)
А. М. Кириченко 205-210
ФОРМУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ШАРУ НА КРАЙКАХ ОБОЛОНКОВИХ ВИРОБІВ ІЗ НЕМЕТАЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ ПРИ ГІДРО – ТА ГІДРОАБРАЗИВНОМУ РІЗАННІ PDF (Українська)
О. Ф. Саленко, О. В. Фомовська, В. О. Дудюк 210-215
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ БАГАТОПРИВІДНИХ ЦИКЛОВИХ СИСТЕМ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДУ НА РІВЕНЬ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ PDF (Українська)
О. П. Губарев, О. В. Левченко, О. В. Вєтрова 216-219
УТОЧНЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ЕНЕРГІЇ В БАГАТОПРИВІДНИХ ЦИКЛОВИХ СИСТЕМАХ ОБ’ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДУ PDF (Українська)
О. П. Губарев, О. В. Левченко, В. З. Аверін 220-223
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛЬОВАНОГО АЕРОСТАТИЧНОГО СФЕРИЧНОГО ШАРНІРА PDF (Українська)
О. М. Яхно, С. В. Струтинський 224-227
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПАСАЖИРСКОГО ЛИФТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАМНОЙ СИСТЕМЫ MATLAB PDF (Українська)
С. В. Бондарев, Ю. П. Горбатенко, О. В. Закора 228-232
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ СЛОЖНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ PDF (Українська)
С. А. Скрябин, И. В. Гунько, И. А. Бубновская 233-237
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОХИБКИ ОБЕРТАННЯ РАДІАЛЬНО-УПОРНОГО КУЛЬКОВОГО ПІДШИПНИКА ОПОРИ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА PDF (Українська)
Ю. М. Данильченко, К. М. Рудаков, В. І. Коломієць 237-240
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕЦИЗИОННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ PDF (Українська)
Ю. Д. Филатов, О. Я. Юрчишин 241-244
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГІДРОФОНІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ КАВІТАЦІЇ АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ PDF (Українська)
А. В. Мовчанюк, А. А. Новосад, М. Ф. Омелич 245-249
ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГІВ НАКОПИЧУВАЧІВ АГРЕГАТНИХ ЗАСОБІВ В ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ PDF (Українська)
Н. Р. Веселовська 249-254
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПЛОСКОГО ГУМОТРОСОВОГО КАНАТА В ПРИЧІПНОМУ ПРИСТРОЇ ШАХТНОЇ ПІДІЙМАЛЬНОЇ МАШИНИ PDF (Українська)
С. Є. Блохін, Д. Л. Колосов 254-257
МЕТОД ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ У «DFA Expert» PDF (Українська)
В. А. Пасічник, Ю. В. Лашина 258-263
МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СКЛАДАЛЬНИХ ВИРОБІВ PDF (Українська)
В. Н. Кореньков, А. А. Субін 264-266
ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГНУЧКОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF (Українська)
Є. С. Пуховський 267-270
МЕХАНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНИХ СПОСОБІВ З’ЄДНАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВЕРТЛЮГОВОЇ ДІЛЯНКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ЛЮДИНИ PDF (Українська)
М. С. Шидловський, Л. М. Юрійчук, Д. Ю. Шпак 271-276
ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМУ ПРЯМОГО ЦИФРОВОГО СИНТЕЗУ (DDS) В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИМИ РЕЗОНАНСНИМИ ПРИВОДАМИ PDF (Українська)
В. П. Фесіч, А. В. Мовчанюк, О. Ф. Луговський 277-280
ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ КІЛЬЦЕВИХ ДЕТАЛЕЙ ІЗ ЗМІНОЮ ВХІДНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF (Українська)
О. В. Литвин, В. Г. Кушик 280-284
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТРУБЧАТОГО КАВИТАТОРА В РЕЖИМЕ РАДИАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ PDF (Українська)
А. Ф. Луговской, И. А. Гришко, А. В. Мовчанюк 285-287