No 62 (2011)

Table of Contents

Original study

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ СОСТОЯНИЯ СДВИГА (ТРЕНИЯ) В ШАРНИРЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ХОЛОДНОЙ ОМД PDF (Русский)
С. В. Фёдоров 06-12
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИЧНЫХ И ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ ПОРОШКОВ PDF (Русский)
М. Б. Штерн, О. В. Михайлов 13-19
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙНОГО ПОЛЯ ЗАГОТОВКИ ТОКАРНОГО АВТОМАТИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ВИПАДКОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ СИЛАМИ РІЗАННЯ PDF (Українська)
В. Б. Струтинський, В. М. Дрозденко, О Я. Юрчишин 20-28
ДЕФОРМАЦІЙНЕ ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ЗА ЛІНІЙНОГО І ПЛОСКОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ В УМОВАХ ЗМІННИХ ТЕМПЕРАТУР PDF (Українська)
Б. І. Ковальчук, М. В. Юрченко 29-35
ОПЫТ ОЗВУЧИВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ PDF (Русский)
А. Ф. Луговской, В. П. Киселев, С. И. Марусий 36-40
MODELLING OF THE FORGING PROCESS OF A CONICAL TOOTHED WHEEL ON A CRANK PRESS PDF
Krzysztof Lukasik, Janusz Tomczak 41-45
РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАДІАЛЬНОГО ТИСКУ ПЛАСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ОСАДЦІ ПОЛИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ PDF (Українська)
В. В. Чигиринський, А. Ю. Матюхін, В. В. Падалка 46-49
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ, РАЗМЕРОВ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗКИ ТОНКОСТЕННОЙ ТРУБЧАТОЙ ЗАГОТОВКИ ПАРАМИ ВРАЩАЮЩИХСЯ ОПРАВОК PDF (Русский)
В. И. Стеблюк, Д. Н. Савченко, Д. Б. Шкарлута 50-53
ВПЛИВ ВИХІДНОЇ ПОРИСТОСТІ НА ВЕЛИЧИНИ ГРАНИЧНИХ СТУПЕНІВ ДЕФОРМАЦІЇ МІДНИХ ПОРОШКОВИХ ЗАГОТОВОК PDF (Українська)
Л. О. Рябічева, Д. А. Усатюк, Т. О. Рябовол 54-57
РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ВИГОТОВЛЕННЯ КІЛЬЦЕВИХ ФЛАНЦІВ PDF (Українська)
С. П. Гожій, А. В. Кліско, А. І. Носенко 58-62
АНАЛІЗ СИЛОВИХ РЕЖИМІВ ТА ЯКОСТІ ВИРОБІВ ПРИ ОБЖИМІ ТРУБЧАТИХ ЗАГОТОВОК В КОНУСНІЙ МАТРИЦІ PDF (Українська)
О. В. Калюжний 63-66
АНІЗОТРОПІЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ ОДЕРЖАНИХ СТРУМЕНЕВИМ ФОРМУВАННЯМ PDF (Українська)
В. І. Ульшин, С. В. Ульшин, К. О. Гогаєв 67-69
ПРОКАТКА КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ НА БЛЮМИНГЕ PDF (Русский)
В. Н. Данченко, А. Н. Тумко, О. А. Ярошенко, Ф. А. Голубицкий 70-75
РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКТУ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ PDF (Українська)
О. В. Глоба, О. А. Шевченко 76-80
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ І ТЕОРЕТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ АЛМАЗНИМ ВИГЛАДЖУВАННЯМ PDF (Українська)
О. В. Мозговий 81-84
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ДУПЛЕКСНИХ ПОКРИТТІВ НА ШТАМПОВОМУ ІНСТРУМЕНТІ PDF (Українська)
О. Б. Сорока, В. А. Тітов, Б. А. Ляшенко, О. В. Герасимова 85-87
КАРТЫ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССАХ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМ PDF (Українська)
В. А. Огородников, А. Деревенько, М. И. Побережный 88-91
НАПРЯМКИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ШТАМУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ PDF (Українська)
Ю. Є. Шамарін, В. А. Тітов, Є. А. Носар 92-94
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СФЕРИЧЕСКОГО ИНДЕНТОРА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЕТАЛИ PDF (Українська)
А. В. Титов, Л. В. Шмелева, А. Д. Лавриненков 95-99
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕЙ ШТАМПОВКИ ПОРИСТЫХ ЗАГОТОВОК В ШТАМПЕ С КОЛЬЦЕВЫМ КОНИЧЕСКИМ КОМПЕНСАТОРОМ PDF (Русский)
О. В. Михайлов, Г. А. Баглюк 100-102
АНАЛИЗ ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ИЗГИБЕ PDF (Русский)
Ю. А. Плеснецов, О. И. Тришевский, С. Ю. Плеснецов 103-105
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС PDF (Русский)
С. А. Снитко, В. Л. Калюжный 106-111
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ ОБ'ЄМУ ОСЕРЕДКУ ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПОЗДОВЖНЬОМУ ПРОКАТУВАННІ PDF (Українська)
М. М. Бережний, В. А. Чубенко, А. А. Хіноцька, А. Шепель 112-115
ДЕФОРМИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ БЛЮМОВ НА СТАДИИ НЕПОЛНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В СКРЕЩЕННЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ВАЛКАХ PDF (Русский)
Е. Н. Смирнов, А. Ю. Жога, В. А. Скляр 116-119
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ PDF (Русский)
В. И. Ульшин 120-124
РОЗРАХУНОК ВИКОНАВЧИХ РОЗМІРІВ ЕЛЕКТРОДІВ-ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПОСОБОМ РОЗМІРНОЇ ОБРОБКИ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ДУГОЮ РОБОЧИХ ДЕТАЛЕЙ РОЗДІЛОВИХ ШТАМПІВ СУМІЩЕНОЇ ДІЇ PDF (Українська)
В. І. Носуленко, В. М. Шмельов 125-129
ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ ЖЕСТИ НА СТАНЕ 1400 PDF (Русский)
О. П. Максименко, Р. Я. Романюк 130-133
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ КРИВОШИПНЫХ ПРЕССОВ С ПЛАНЕТАРНЫМ ПРИВОДОМ PDF (Русский)
А. В. Явтушенко, Б. П. Середа, Т. А. Васильченко, А. В. Глебенко 134-136
СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ПРОКАТКЕ В СОРТОВОМ КАЛИБРЕ PDF (Русский)
С. В. Ершов, М. Н. Штода, В. В. Степчук 137-140
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ПРУТКОВ С СЕРДЕЧНИКОМ ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА AZ31 И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ PDF (Українська)
В. Н. Данченко, А. Н. Головко, Ш. Берски, С. М. Беляев 141-145
ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И ИХ ВОЗМОЖНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ОАО «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» PDF (Українська)
В. Л. Чухлеб, А. Н. Тумко, А. В. Ашкелянец 146-149
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТРЕНИЕ ПРИ ПРОКАТКЕ PDF (Українська)
И. К. Огинский 150-153
АНАЛІЗ СИЛОВИХ РЕЖИМІВ ТА ФОРМОЗМІНИ МЕТАЛУ ПРИ ВИТЯГУВАННІ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМ РАДІАЛЬНИМ ПІДПОРОМ ФЛАНЦЯ PDF (Українська)
О. В. Калюжний, І. М. Савчук 154-157
АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ З ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИМ ПРОТИТИСКОМ ПОРОЖНИН ШТАМПІВ ІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ PDF (Українська)
В. В. Піманов 158-161
ОСОБЛИВОСТІ ВІБРОІМПУЛЬСНОГО ФОРМУВАННЯ ТРУБЧАСТИХ ФІЛЬТРІВ З ПОРОШКУ ТИТАНУ PDF (Українська)
Г. А. Баглюк, В. В. Іващенко 162-164
АЛГОРИТМИ МІКРОКОНТРОЛЕРНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИМИ ПРИВОДАМИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ МЕХАТРОНІКИ PDF (Українська)
В. П. Фесіч, А. В. Мовчанюк, М. Ф. Омелич 165-167
ЗМІНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МОТОРНИХ ОЛИВ У ПРОЦЕСІ ЇХ РОБОТИ PDF (Українська)
І. А. Кравець, І. Л. Трофімов, О. Д. Коваль 168-171
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПАРЕМЕТРІВ ПРУЖНОГО ПІЛОННОГО ПІДВІСУ ДВИГУНА НА ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ PDF (Українська)
В. В. Сухов, А. Р. Мєсьянінов 172-174
ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФРЕЗЕРУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ З АЛЮМІНІЮ PDF (Українська)
О. В. Катрук, Ю. Й. Бесарабец, О. А. Плівак 175-182
КОЛИВАННЯ КРУГЛИХ ШАРНІРНО ЗАКРІПЛЕНИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН PDF (Українська)
О. М. Чемерис 183-186
РЕАЛЬНЕ ПЛАСТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В УМОВАХ ОСЕСИМЕТРИЧНОГО ПЛОСКОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ PDF (Українська)
В. В. Чигиринский, А. М. Бень, К. О. Діброва 187-192
ОСОБЛИВОСТІ ТОВСТОЛИСТОВОГО ШТАМПУВАННЯ ЗА СХЕМОЮ ЗГИНУ ТА ЗСУВУ PDF (Українська)
О. В. Грушко, Т І. Молодецька 193-196
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СЛИТКА ПРИ КОВКЕ НА ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТКОВУЮ ЗАГОТОВКУ PDF (Українська)
С. Б. Каргин 197-199
ДОСЛІДЖЕННЯ УЩІЛЬНЮВАНОСТІ МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ ПРИ ПРЕСУВАННІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСУ "ТЕНЗОР" PDF (Українська)
Г. А. Баглюк, О. І. Хоменко, А. О. Хоменко 200-202
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРОФІЛЮВАННЯ КАНАВОК НА ТРУБАХ РОЛИКОВИМ ОБКОЧУВАННЯМ PDF (Українська)
В. О. Маковей, П. Ю. Проценко 203-206
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТМАССОВЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМЫХ ШТАМПОВ PDF (Українська)
А. Я. Мовшович, Н. К. Резниченко, М. М. Будённый 207-209
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОМОТОРІВ НА БАЗІ СИЛОВИХ ЦИЛІНДРІВ ДЛЯ МІНІАГРОТЕХНІКИ PDF (Українська)
С. І. Овсянніков, М. П. Ремарчук 210-212
МЕТОДИ ПОВЕРХНЕВОГО ФІНІШНОГО ОБРОБЛЕННЯ ТВЕРДОСПЛАВНОГО РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ PDF (Українська)
В. С. Майборода, Н. В. Мініцька, Д. Ю. Джулій 213-216
РОЗРОБКА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ВХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ «PLAST» PDF (Українська)
В. Л. Калюжний, І. В. Оконський 217-219
ВИМУШЕНІ НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ КРІСЛА ВОДІЯ ПРИ ЇХ КІНЕМАТИЧНОМУ ЗБУДЖЕННІ З УРАХУВАННЯМ ЧАСТОТНО-НЕЗАЛЕЖНОГО ТЕРТЯ PDF (Українська)
О. О. Боронко, А. Д. Лавріненков, М. Н. Чуприна 220-222
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗЛЕТА ПРОДУКТОВ ДЕТОНАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ УДАРНЫХ ВОЛН ПРИ ВЗРЫВЕ ПЛОСКОГО ЗАРЯДА КОНЕЧНЫХ РАЗМЕРОВ PDF (Українська)
Ю. М. Сидоренко, П. С. Шленский 223-232
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІБРОДІАГНОСТИКИ ПРИВОДУ РОТОРА ЕКСКАВАТОРА ЕРШРД-5250 PDF (Українська)
С. В. Бондарєв, Ю. П. Горбатенко, О. В. Закора 233-236
ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ СПЛАВА АК7Ч PDF (Українська)
А. И. Семенченко, Н. К. Злочевская, А. Г. Вернидуб, Л. К. Шеневидько 237-240
ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ЭЛАСТИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ PDF (Українська)
Е А. Луговская 241-246
ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПРИ НЕМОНОТОННОМ НАГРУЖЕНИИ PDF (Українська)
Р. И. Сивак, И. Г. Савчинский, И. О. Сивак 247-250
ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛИВАРНОГО СПЛАВУ АК7ч В УМОВАХ ІНТЕНСИВНИХ ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ* PDF (Українська)
Н. К. Злочевская, В. М. Дука, В. В. Піманов, П. С. Вишневський 251-254
УТОЧНЕНА МЕТОДИКА ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ОБ’ЄМНОГО ПРИВОДУ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ КЕРУВАННЯМ PDF (Українська)
О. В. Узунов, О. С. Галецький, І. В. Ночніченко 255-259